Volvo Buses

SVERIGE

60 procent lägre bränsleförbrukning med Volvo Bussars nya plug-in-hybrid

Bränslesnålare, tystare, renare. I maj sätts Volvo Bussars första plug-in-hybrider i testtrafik i Göteborg. Tekniken gör det möjligt att sänka energiförbrukningen med hela 60 procent jämfört med dagens dieselbussar. Inom två år väntar kommersiell produktion.
VolvoPlug-inhybrid_EN142x88.jpg

Med över 1 000 sålda hybridbussar är Volvo Bussar världsledande när det gäller hybridteknik för tunga fordon. Nu tar Volvo ytterligare ett viktigt steg mot ännu energieffektivare och renare transporter. Plug-in-tekniken gör det möjligt att sänka dieselförbrukning och koldioxidutsläpp med 75 till 80 procent jämfört med dagens dieselbussar. Den totala energiförbrukningen reduceras med ca 60 procent. Vid ren eldrift sker körningen tyst och helt emissionsfritt. Med denna prestanda kombinerat med ren energi erbjuder Volvo Bussar ett hållbart alternativ för urbana transporter.

Volvo Bussar räknar med att börja kommersiell tillverkning av plug-in-hybrider om ett par år, men först ska tekniken testas i de tre bussar som nu sätts i trafik i Göteborg. Under 2014 planeras också ett demonstrationsprojekt med åtta plug-in-hybrider i Stockholm.

Utsläppen av koldioxid minskar med upp mot 90 procent
– Syftet med fältprovet är att studera och verifiera de förväntade minskningarna av energiförbrukning och emissioner, samt att få information från förare, passagerare och kringboende om hur bussens egenskaper uppfattas. Vi räknar dessutom med att kunna sänka utsläppen av koldioxid med upp mot 90 procent genom att använda biodiesel istället för vanlig, fossil dieselolja till förbränningsmotorn, säger Ulf Gustafsson, senior manager Public Affairs på Volvo Bussar.

70 procent av sträckan emissionsfritt på el
Plug-in-hybriderna är baserade på Volvo 7900 Hybrid som  modifierats för att kunna laddas från elnätet via en takmonterad strömavtagare. Plug-in-hybriderna har också ett större batteripaket, vilket gör det möjligt att köra upp till 70 procent av körsträckan, cirka 7 km i ett svep, tyst och emissionsfritt på el. Batterierna laddas vid ändhållplatserna på mellan sex och tio minuter.

Om operatören behöver sätta in bussen på linje utan laddningsstationer, fungerar plug-in-hybriden precis som dagens hybridbuss. Den kund som vill investera i plug-in-tekniken kan alltså göra det utan att från början ha tillgång till ett fullt utbyggt nät av laddningsstationer.

I plug-in-hybrid-projektet i Göteborg deltar förutom Volvo Bussar också Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Trafikkontoret och Västtrafik. Projektet delfinansieras av Life+, EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt.