Volvo Buses

SVERIGE

75 procent lägre bränsleförbrukning: Volvo Bussars nya laddbuss i trafik i Göteborg

Framtidens buss är redan här - tystare, renare och med betydligt lägre bränsleförbrukning. I maj sätts Volvo Bussars första laddbussar i testtrafik i Göteborg. Tekniken gör det möjligt att sänka bränsleförbrukningen med hela 75 procent jämfört med dagens dieselbussar. Inom två år väntar kommersiell produktion.
VolvoPlug-inhybrid_EN_142x88.jpg

Med över 1 000 sålda hybridbussar är Volvo Bussar världsledande när det gäller hybridteknik för tunga fordon. Nu tar Volvo ytterligare ett viktigt steg mot ännu energieffektivare och renare transporter. Laddningstekniken gör det möjligt att sänka dieselförbrukning och koldioxidutsläpp med 75 till 80 procent jämfört med dagens dieselbussar. Den totala energiförbrukningen reduceras med ca 60 procent.

Vid ren eldrift sker körningen tyst och helt emissionsfritt. Med denna prestanda kombinerat med ren energi erbjuder Volvo Bussar ett hållbart alternativ för urbana transporter.

– Västtrafik har högt uppsatta miljömål, vår trafik ska till 95 % utföras med fossilfritt drivmedel år 2025 samtidigt som energieffektiviteten ska öka. Tillsammans med Volvo och flera andra parter har vi fått möjlighet att vara med och utveckla en teknik som både reducerar utsläppen och energiåtgången kraftigt och det är vi stolta över, säger Lars Backström, vd Västtrafik.

– Under de senaste åren har Volvo Bussars försäljning av hybridbussar tredubblats för varje år och vi bedömer att marknaden för elektromobilitet kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt. Volvokoncernen gör därför stora satsningar inom detta område, som gör det möjligt för storstäderna att förverkliga sina visioner om miljövänligare och attraktivare transporter, säger Håkan Karlsson, VD Volvo Bussar.

Syftet med fältprovet i Göteborg är att studera och verifiera de förväntade minskningarna av energiförbrukning och emissioner, samt att få information från förare, passagerare och kringboende om hur bussens egenskaper uppfattas.

Volvo Bussar räknar med att kunna sänka utsläppen av koldioxid med upp mot 90 procent genom att använda biodiesel istället för vanlig, fossil dieselolja till förbränningsmotorn.

Laddhybriderna är baserade på Volvos försäljningssuccé, Volvo 7900 Hybrid, som  nu vidareutvecklats för att kunna laddas från elnätet via en takmonterad strömavtagare. Laddhybriderna har också ett större batteripaket, vilket gör det möjligt att köra upp till 70 procent av körsträckan, cirka 7 kilometer i ett svep, tyst och emissionsfritt på el. Batterierna laddas vid ändhållplatserna på mellan sex och tio minuter.

Volvo Bussar räknar med att börja kommersiell tillverkning av laddhybrider om ett par år, men först ska tekniken testas i de tre bussar som nu sätts i trafik i Göteborg. Under 2014 planeras också ett demonstrationsprojekt med åtta laddhybrider i Stockholm.

Om operatören behöver sätta in bussen på en linje utan laddningsstationer, fungerar plug-in-hybriden precis som dagens hybridbuss. Den kund som vill investera i laddbussar kan alltså göra det utan att från början ha tillgång till ett fullt utbyggt nät av laddningsstationer.

I laddbuss-projektet i Göteborg deltar förutom Volvo Bussar också Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Trafikkontoret och Västtrafik. Projektet delfinansieras av Life+, EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt.

Volvos laddbuss:
• Bussen är utrustad med en elmotor som drivs av ett litiumbatteri. Den har även en mindre dieselmotor.
• Bussen laddas från elnätet via en takmonterad strömavtagare. Laddningen tar cirka 6-10 minuter.
• Bussen kan köra circa 7 kilometer på enbart el – tyst och emissionsfritt.

Volvo Bussars laddbuss är ett innovativt exempel på hållbara transportlösningar som möter framtida utmaningar redan idag. En annan innovativ lösning är Volvos mobilapp Commute Greener – pendla smartare. Det är en gratis app för iPhone, Android eller mobiler med Facebook koppling. Den gör det möjligt att tjäna poäng när man tar bussen till jobbet, att tillsammans med vänner anta spännande utmaningar och ger tips för smartare vardagsresande. Mer info: http://www.commutegreener.se/

2013-05-14För mer information, vänligen kontakta:
Helena Lind, presschef, Volvo Bussar AB
Tel: 031-323 62 57