Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussars laddhybrid sänker bränsleförbrukningen med 81 %

Bränsleförbrukningen sänks med över 80 procent och den totala energiförbrukningen med drygt 60 procent. Resultaten från de pågående fältproven i Göteborg visar att Volvo Bussars laddhybrid mer än väl lever upp till förväntningarna.
VolvoPlug-inhybrid_EN_142x88.jpg

”Våra mätresultat är till och med något bättre än vi hade räknat med. Laddhybriden förbrukar knappt 11 liter bränsle per 100 km. Det är 81 procent mindre än vad motsvarande dieselbuss drar”, säger Johan Hellsing, projektledare för fältprovet på Volvo Bussar.

Fältprovet i Göteborg startades i juni 2013 och inkluderar tre laddhybridbussar, vars batterier laddas vid ändhållplatserna. Det gör det möjligt att köra större delen av sträckan på el.

Förutom stora energibesparingar och minskad klimatpåverkan ger tekniken också en behagligare resa för passagerarna och bättre arbetsmiljö för förarna.

”Trots många krävande uppförsbackar på linjen kan laddhybriden köras på el ungefär 85 procent av tiden. Det är bara när det behövs extra krafttillskott som dieselmotorn går igång. Att bussen går tyst och vibrationsfritt på el är något som testförarna från GS Buss verkligen uppskattar”, säger Johan Hellsing.

”Resultaten visar att laddhybriden kan hjälpa oss att nå våra högt uppsatta miljömål, inte minst när det gäller minskade utsläpp och buller”, säger Hanna Björk, miljöstrateg på Västtrafik.

Fältprovet med laddhybridbussarna i Göteborg omfattar 10 000 drifttimmar och kommer att pågå under större delen av nästa år. Då ska också ytterligare åtta laddhybridbussar tas i drift i ett nytt demonstrationsprojekt i Stockholm. Flera europeiska städer visar ett stort intresse för laddhybriderna. Till exempel har Hamburg och Luxemburg redan tecknat avtal om leveranser under 2014 och 2015. Här arbetar Volvo Bussar tillsammans med stadsförvaltning, trafikhuvudmän och operatörer för att utveckla långsiktigt hållbara lösningar för kollektivtrafiken. Kommersiell tillverkning av Volvo Bussars laddhybrider planeras till slutet av 2015.

I laddhybrid-projektet, som går under namnet Hyperbus, i Göteborg deltar förutom Volvo Bussar också Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Trafikkontoret och Västtrafik. Projektet delfinansieras av Life+, EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt.

Volvos laddhybridbuss:

  • Bussen är utrustad med en elmotor som drivs av ett litiumbatteri. Den har även en mindre dieselmotor.
  • Bussen laddas från elnätet via en takmonterad strömavtagare. Laddningen tar 5-6  minuter.
  • Bussen kan köra cirka 7 kilometer på enbart el – tyst och emissionsfritt.

Länk till om laddhybriden

Länk till högupplöst

Mer information om projektet: www.hyperbus.se