Volvo Buses

SVERIGE

Volvo skapar nya arbetstillfällen i Säffle - nytt avtal ger tidigare Volvomedarbetare jobb

Av de 328 anställda som berördes när Volvo Bussar i somras upphörde med tillverkningen i Säffle har 236 antingen fått nytt jobb eller avtalspension. Nu har Volvo Bussar, Säffle kommun och företaget Cellcomb tecknat ett avtal som kommer leda till ytterligare arbetstillfällen i Säffle.

Cellcomb är specialiserade på att utveckla och tillverka miljövänliga produkter med absorberande och skyddande egenskaper för engångsbruk där det ställs höga krav på hygien, komfort och säkerhet. Kunderna finns främst inom sjukvården, hygien- och livsmedelsindustrin. Om senast ett år räknar man med att verksamheten ska vara i full gång. Cellcomb har haft en stark tillväxt under de senaste åren och kommer att behöva utöka personalstyrkan för att kunna fortsätta expandera. Till en början handlar det om cirka 25 anställda, på sikt kan det bli omkring 60 arbetstillfällen.

Volvo har arbetat aktivt för att skapa nya arbetstillfällen och stöttat nyetablering av företag med goda expansionsmöjligheter. I processen har Volvo haft ett nära samarbete med Säffle kommun.

 

”Tillsammans med kommunen har Volvo Bussar under en längre period arbetat intensivt för att få nya företagsetableringar till stånd i Säffle. Det är väldigt glädjande att se att fabriken kommer att fyllas med ny verksamhet”, säger Håkan Karlsson, chef för Volvokoncernens affärsområde Business Areas, där Volvo Bussar ingår.

 

”Det har visat sig att våra tidigare medarbetare är attraktiva på arbetsmarknaden. Den kartläggning av kompetens som vi har genomfört, i kombination med möjlighet till kompetensutveckling har också bidragit till att öka medarbetarnas möjlighet att få nytt jobb.”

 

Volvo Bussar har behållit verksamheten med rekonditionering av bussar i Säffle. Tidigare i höstas fick företaget sin största rekondorder någonsin med renovering av hundratalet ledbussar för operatören Keolis, ett uppdrag som beräknas pågå fram till hösten 2014. Volvo Bussar förlägger också prototypbyggnad av tre fullelsbussar till Säffle. 

Download