Volvo Buses

SVERIGE

Uppskattad laddhybridbuss på linje 60 i Göteborg

Sedan maj förra året har Volvo Bussars laddhybridbuss testats på linje 60 i Göteborg. Nu har satsningen utvärderats och resultatet visar att de nya bussarna är populära hos passagerare såväl som hos förare och boende längs linjen.
VolvoPlug-inhybrid_EN_142x88.jpg

Volvo Bussar deltar i EU-projektet Hyperbus tillsammans med Västtrafik, Business Region Göteborg, Göteborg Energi och Trafikkontoret. I projektet testas Volvos laddhybridbuss som kör tyst och emissionsfritt på el i cirka sju kilometer. Laddningstekniken gör det möjligt att sänka dieselförbrukning och koldioxidutsläpp med 75 procent jämfört med dagens dieselbussar. Den totala energiförbrukningen reduceras med 60 procent.

Västtrafik har genomfört en undersökning där man frågat resenärer på linje 60, förarna av elhybridbussarna och boende längs med linje 60 vad de tycker om de nya bussarna. Resultatet visar att majoriteten är positiva till bussarna och att kännedomen om projektet är stort – 7 av 10 uppger att de känner till satsningen.

En stor del av de tillfrågade tycker också att det är viktigt att satsa på miljöanpassade bussar som drivs på alternativa bränslen. En majoritet av resenärerna skulle kunna tänka sig att betala 50 öre extra per resa för att fler laddhybridbussar skulle kunna sättas in.  

”Många uppskattar hybridbussarna för att de är tysta och bekväma, men det är också spännande att det finns en vilja hos våra kunder att betala extra för att resa mer miljöanpassat”, säger Hanna Björk, miljöstrateg Västtrafik.

Att laddbussarna är tysta uppskattas av de boende längs med linje 60, där 40 procent uppger att de störs mindre av hybridbussarna än av vanliga bussar. Även personalen ger ett gott betyg till de nya bussarna och miljövinsterna ses som de största fördelarna. Den bekväma och tysta arbetsmiljön lyfts också fram som positivt.

”Undersökningen visar på de stora vinsterna med laddhybrider för kunder, förare och boende i staden. Den här typen av bussar fungerar mycket bra i stadsmiljöer, samtidigt som de bidrar till att uppfylla våra högt ställda miljökrav”, säger Hanna Björk.

”Det är väldigt roligt att våra elhybridbussar är så uppskattade. Allt fler städer börjar nu att införa elhybridbussar. De är betydligt energieffektivare jämfört med dieselbussar, och eftersom de är så tysta bidrar de till en trivsammare stadsmiljö”, säger Per Bengtsson, projektledare för Hyperbus-projektet på Volvo Bussar.

Fakta Volvos elhybridbuss

  • Drar 60 procent mindre energi och avger 75 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med motsvarande dieselbuss.
  •  Elen, som bussen snabbt och enkelt laddar via elnätet vid de två ändhållplatserna, kommer från vindkraft. Laddningen tar 6-8 minuter.
  • Laddbussen kör tyst och emissionsfritt på el cirka 7 kilometer i ett svep.

Länk till om elhybridbussen

Länk till