Volvo Buses

SVERIGE

Bergkvarabuss köper hybridbussar till Karlskrona

Volvo Bussar har fått en order på 12 hybridbussar till Karlskrona. Bussarna ska sättas i trafik i september. Beställare är Sveriges största privata bussföretag, Bergkvarabuss.
Volvo_7900_Hybrid_2013_1.jpg

– Efter att noggrant ha sonderat marknaden för hybridbussar och granskat olika alternativ bestämde vi oss för Volvo. De har en genomtänkt, okomplicerad lösning som visat sig motsvara förväntningarna i skarp trafik, säger Göran Mellström, vd på Bergkvarabuss.

Ordern från Bergkvarabuss är den senaste i raden av framgångar för Volvo Bussars elhybrider, som hittills sålts i över 1350 exemplar. Möjligheten att samtidigt sänka bränsleförbrukning, klimatpåverkan, buller och avgasutsläpp är intressant för både trafikhuvudmän och operatörer. Att minska energianvändningen är allt oftare ett krav i upphandlingen av busstrafik, och då är hybridbussar det starkaste alternativet. Erfarenheterna visar också att tekniken uppfyller höga krav på driftsäkerhet och tillgänglighet.

De 12 hybridbussarna till Karlskrona är av den senaste modellen – Volvo 7900 Hybrid. Bussen är utrustad med en elmotor, ett batteripaket och en mindre dieselmotor.

Den förbrukar nära 40 procent mindre bränsle än en motsvarande dieselbuss. Utsläppen av koldioxid reduceras lika mycket. Men eftersom bussarna i Karlskrona kommer att drivas med biodiesel blir den totala klimatpåverkan ännu lägre. Också utsläppen av kvävoxider och partiklar är extremt låga, ungefär 50 procent lägre än vad dagens renaste dieseldrivna bussar släpper ut.

Fakta Volvo 7900 Hybrid Euro 6

  • Upp till 39 % lägre bränsleförbrukning än motsvarande dieselbuss.
  • 40-50 % lägre utsläpp av avgaser.
  • Tyst och avgasfri drift vid hållplatser.
  • Drivs med el/diesel eller biodiesel.
  • Utrustad med en elmotor, batterier och en mindre dieselmotor.
  • Dieselmotorn uppfyller EU:s nya emissionsbestämmelser, Euro 6.
  • Drivlinan är en parallellhybrid, vilket innebär att dieselmotor och elmotor kan användas oberoende av varandra.
  • Batterierna laddas av den energi som uppstår när bussen motorbromsar.
  • Elmotorn används framförallt vid acceleration från stillastående upp till 15-20 km/t.
  • Volvos hybridbussar har hittills sålts i över 1350 exemplar till kunder i 21 länder.