Volvo Buses

SVERIGE

IAA 2014: Volvo lanserar nya Volvo 7900 Electric Hybrid

På årets stora buss- och lastbilsmässa IAA i september lanserar Volvo sin nya elhybrid. Tystare, renare och med väsentligt lägre bränsleförbrukning representerar elhybriden den nya generationens kollektivtrafik. Volvo har redan skrivit avtal med flera europeiska städer om leveranser.
Volvo_7900_Electric_Hybrid_Bus_01.jpg

Volvo Bussar tar nästa steg inom elektrifiering och lanserar elhybriden Volvo 7900 Electric Hybrid. Med laddningstekniken minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med 75 %, jämfört med en vanlig dieselbuss. Den totala energiförbrukningen minskar med 60 %. Tre av Volvos laddhybrider har gått i ett fälttest i Göteborg det senaste året, där minskningen i energiåtgång och utsläpp verifierats.

Buller är ett växande problem i städerna. Ljudnivån vid en Volvo elhybrid är 65 decibel, det vill säga normal samtalston. Volvos elhybrid kör på el cirka 70 % av rutten, tyst och utsläppsfritt.

Volvo 7900 Electric Hybrid ger stor flexibilitet för operatören; den kan köras enbart på el i utvalda områden, och fungerar som en vanlig hybrid på övriga delar av rutten. Laddningen via elnätet vid ändhållplatserna tar 6 minuter. Elhybriden bygger på samma beprövade teknologi som Volvos hybridbuss Volvo 7900 Hybrid, som har dokumenterat hög tillförlitlighet.

Flera europeiska städer är intresserade av Volvos elhybrid. Hamburg, Luxembourg och Stockholm har tecknat avtal om leverans av bussarna 2014 och 2015. Volvo planerar att starta serieproduktion tidigt 2016.


Långfärdsbussar: Volvo förstärker inom säkerhet
Volvo stärker sin position inom området säkerhet genom att lansera ett automatiskt bromssystem för långfärdsbussar på IAA. Systemet klarar att bromsa bussen från normal hastighet för stillastående objekt, något som blir lagkrav först 2018. Detta klarar tekniken även i kurvor.

Funktionaliteten ingår i Volvos paket “Volvo Driver Support System” som omfattar en farthållarfunktion (Adaptive Cruise Control) som automatiskt anpassar avståndet gentemot fordonet framför, och en så kallad Lane Keeping Support-funktion.

Adaptive Cruise Control (ACC) funktionen använder radar för att bestämma avståndet till fordonet framför. När föraren närmar sig ett fordon som har lägre hastighet kommer ACC-funktionen att ta över farthållarfunktionen och anpassa farten till fordonet framför. Funktionen “Lane Keeping Support System” varnar föraren om bussen kör över en filmarkering.

Besökare på IAA kommer också kunna ta del av Volvos breda eftermarknadsprogram, med tjänster inriktade på att öka bränsleeffektivteten och tillgänglighet och sänka underhållskostnader.


Volvo ställer ut följande bussar på IAA:

  • Volvo 7900 Electric Hybrid (inklusive laddstation
  • Volvo 7900 Hybrid Articulated (Volvos hybridledbuss)
  • Volvo 9900

Volvo Bussar ställer ut i hall 17, monter A05.

Ladda ner

Ladda ner

För mer information, kontakta:
Helena Lind, Presschef Volvo Bussar
Tel: 031-323 62 57