Volvo Buses

SVERIGE

Volvo satsar på GPS-styrda bussar

Bussar som automatiskt kör på el och med låg hastighet i känsliga områden. Det blir verklighet med ny teknik som nu testas i Volvos laddhybridbussar. Tekniken bidrar till en renare, säkrare och tystare stadsmiljö.
Volvo_ZoneManagement_1.jpg

Volvo Bussars laddhybridbussar rullar sedan ett år i ett fälttest på linje 60 i Göteborg. På bussarna har man under våren testat Volvos nya teknik ”Zone Management” som innebär att man styr hur bussen ska bete sig i olika områden längs rutten. Med hjälp av GPS bestäms var bussen ska gå på el respektive diesel och också hur fort den får köra i olika områden.

”Bussen programmeras att anpassa bränsleval och hastighet efter vilken zon den befinner sig i. När den rullar in i en nollutsläppszon går den automatiskt över till ren eldrift, utan att chauffören behöver göra något,” säger Magnus Broback, director City Mobility på Volvo Bussar. City Mobility är Volvos program för att bistå städerna i omställningen till hållbara persontransporter.

Testet i Göteborg är ett samarbete mellan Chalmers, Volvo, Trafikkontoret, Västtrafik och andra aktörer inom Västra Götalandsregionen.

”Miljö och säkerhet är något vi hela tiden arbetar med på Göteborgs Spårvägar. Genom att kunna styra när bussen ska gå på el respektive diesel, kan man markera var i stan det är viktigt att buller och utsläppen är minimala och lägga in en zon för el där. Systemet blir även en viktig del i arbetet med att öka säkerheten för våra passagerare och för folk som rör sig runt om i stan och på hållplatserna”, säger Dan Paulström, processutvecklare på Göteborgs Spårvägar.

Tekniken kommer att testas på Volvos laddhybridbussar under 2014 och 2015 och beräknas vara fullt utvecklad 2016. 

 

Volvo Zone Management

  • Programvara som delar in bussens rutt i olika zoner; eldrift, låghastighetsområde etc.
  • Zonerna laddas ner till bussen som automatiskt kör enligt dessa utan att chauffören behöver agera.