Volvo Buses

SVERIGE

85 procent av de tidigare anställda vid Volvo Bussar i Säffle har nytt jobb eller avtalspension

Genom ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, Säffle kommun och flera företag har Volvokoncernen bidragit till att skapa arbetstillfällen för de medarbetare som påverkades när produktionen av bussar avslutades i Säffle 2013. Åttiofem procent av de tidigare anställda vid Volvo Bussars produktion i Säffle har idag nytt jobb eller annan lösning som avtalspension. Nu sker tillverkningen av Volvos modernaste elbussar i den tidigare fabriken.

Till följd av en svag marknadsutveckling och en hård konkurrens i Europa avslutade Volvo Bussar vid halvårsskiftet 2013 produktionen av bussar i Säffle. All produktion för den europeiska marknaden koncentrerades till polska Wroclaw och totalt påverkades 328 tillsvidareanställda. Ett år senare har åttiofem procent av de tidigare anställda vid Volvo Bussars produktion i Säffle nytt jobb eller avtalspension.

”För Volvokoncernen är det viktigt att ta ansvar även i tider av omstrukturering. Vi har arbetat aktivt för att skapa nya arbetstillfällen i Säffle och stöttat nyetablering av företag med goda expansionsmöjligheter. Vi har även haft ett nära och bra samarbete med arbetsförmedlingen och Säffle kommun. Idag är det glädjande att kunna se att så många av våra tidigare medarbetare hittat ny sysselsättning och att deras kompetens tas till vara”, säger Håkan Karlsson, högste chef för Volvokoncernens bussverksamhet.

Idag har tre nya företag etablerat sig i Volvos lokaler: konsultföretaget ÅF, komponenttillverkaren Hanza och Cellcomb som tillverkar miljövänliga laminatprodukter. Både Hanza och ÅF har anställt tidigare Volvomedarbetare. Cellcomb flyttar in under sommaren 2014. Volvo Bussar har behållit verksamheten med rekonditionering av bussar i Säffle.

I den tidigare karossfabriken, som är över hundra år gammal, tillverkas sedan i vår också några av världens modernaste elbussar. Volvos samarbetsavtal med ÅF omfattar produktutveckling och tillverkning av tre fullelsbussar som tas fram inom ramen för det så kallade ElectriCity-projektet. Bussarna är tysta, utsläppsfria och kommer att rulla i Göteborg med start i juni 2015.

”Att se hur man i en fabrik som lades ner för bara ett år sedan idag tillverkar framtidens ultramoderna elbussar visar tydligt på ett gott samarbete mellan alla parter och på den framåtanda som finns i Säffle”, säger Håkan Karlsson.