Volvo Buses

SVERIGE

Framgången fortsätter för Volvos hybridbussar

Försäljningen av Volvo Bussars hybridbussar går fortsatt starkt. Under första kvartalet 2014 har order på över 100 bussar tecknats av kunder i bland annat Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Totalt har Volvo Bussar sålt fler än 1350 hybridbussar sedan introduktionen 2010.
Volvo7900HybridArticulated142x88.jpg

– Städer över hela världen arbetar målmedvetet för att förbättra livsmiljön för sina invånare. Därför ställer allt fler trafikupphandlare mycket långtgående krav på låga utsläpp av luftföroreningar, låg bullernivå och låg energiförbrukning. Våra hybrider möter samtliga krav med en tillförlitlig och flexibel teknik, säger Lars Johansson, global marknadschef på Volvo Bussar.

Volvo Bussars program av kompletta hybridbussar består av tvåaxliga Volvo 7900 Hybrid och ledbussen Volvo 7900 Hybrid, en treaxlig högkapacitetsbuss med plats för upp till 154 passagerare. Chassier med Volvos hybriddrivlina utgör också stommen i brittiska dubbeldäckare och bussar för sydamerikanska BRT-system, där bussarna kör i separata körfält för maximal effektivitet. Kunderna finns i över 20 länder.

De enskilt största marknaderna är Storbritannien, Colombia, Norge och Sverige. Även Tyskland, Brasilien och Schweiz har beställt ett större antal bussar.


Efterfrågan tog fart inför London-OS
– I Storbritannien tog efterfrågan på miljöanpassade bussar fart inför OS i London 2012. Nu har vi sålt 590 hybridbussar här. Så sent som mars i år fick vi en order på 18 stycken dubbeldäckare med hybriddrift. Månaden innan beställde kunder i Tyskland 27 nya hybridbussar, varav 15 ledbussar.

Under andra halvåret 2013 fick Volvo Bussar en order på 200 hybridbussar till Bogotá i Colombia. En affär som inte bara omfattar bussar utan också all service och allt underhåll.

 
Batterikapacitet till fast kostnad
– Kunder som tar steget över till en ny teknik vill självklart känna trygghet. Därför erbjuder vi affärsmodeller där vi åtar oss att ta hand om allt underhåll av hela bussen inklusive batterier, till en fast, förutbestämd kostnad. Det är en lösning som båda parter vinner på, säger Lars Johansson. 

Den senaste generationens hybridbussar har bland annat lättare kaross, energieffektivare hjälpsystem och en 5-liters dieselmotor i ett utförande som möter de senaste europeiska emissionskraven, Euro 6. Det innebär högre kapacitet, lägre bränseförbrukning och mindre utsläpp, buller och vibrationer.
 
Jämfört med motsvarande dieselbussar är hybridbussarnas bränsleförbrukning och klimatpåverkan mellan 30 och 40 procent lägre, beroende på modell. Utsläppen av luftföroreningar är ungefär hälften så stora. Hybridbussarna är också tystare än dieselbussar. När bussen drivs med el vid hållplatserna går den både avgasfritt och praktiskt taget ljudlöst, det uppskattas inte minst av väntande passagerare.
 
 – Inom ett par år kommer vi också att kunna erbjuda laddhybridbussar som kan köra sju kilometer på el och som minskar bränsleförbrukningen med upp emot 75 procent. Tekniken, som innebär att bussarnas batterier laddas vid ändhållplatserna, testas just nu i Göteborgstrafiken. I höst startar ytterligare ett EU-finansierat fältprov med Volvos laddhybridbussar i Stockholm, säger Lars Johansson.
 

Fakta Volvo 7900 Hybrid och Volvo 7900 Ledbuss Hybrid, Euro 6

  • Den tvåaxliga varianten har upp till 39 % lägre bränsleförbrukning än motsvarande dieselbuss, ledbussen ca 30 % lägre.
  • 40-50 % lägre utsläpp av avgaser.
  • Tyst och avgasfri drift vid hållplatser.
  • Drivs med el/diesel eller biodiesel.
  • Utrustad med en elmotor, batterier och en mindre dieselmotor.
  • Dieselmotorn (Volvo D5) uppfyller EU:s senaste emissionsbestämmelser, Euro 6.
  • Drivlinan är en parallellhybrid, vilket innebär att dieselmotor och elmotor kan användas oberoende av varandra.
  • Batterierna laddas av den energi som uppstår när bussen motorbromsar.
  • Elmotorn används framförallt vid acceleration från stillastående upp till 15-20 km/timmen
  • Ledbussen är 18 m lång, har lågt golv och plats för upp till 154 passagerare.

 

Ladda ner högupplöst