Volvo Buses

SVERIGE

Största hybridordern i Sverige hittills: Nobina beställer 47 Volvo hybridbussar till Sundsvall och Örnsköldsvik

Volvo Bussar har fått ytterligare en stor order på hybridbussar. Det är Nobina som beställt 47 stycken hybridbussar, varav elva ledbussar, för innerstadstrafik i Sundsvall och Örnsköldsvik. Ordern är Volvos hittills största på hybridbussar i Sverige. Trafiken startar i september.
sundsvall.jpg

- De nya hybridbussarna ger extremt låga utsläpp av luftföroreningar och går betydligt tystare än de äldre bussar de ersätter. Det kommer att märkas i form av bättre luftkvalitet och mindre buller i stadsmiljön, säger Martin Atterhall, Fleet Manager på Nobina.

Nobina ingår i Nobinakoncernen som är ett av Europas tio största företag inom persontransporter med 280 miljoner passagerare per år.

De första 30 hybridbussarna sätts i trafik i Sundsvall och Örnsköldsvik i mitten av juni, övriga levereras under hösten 2014. Totalt har Volvo Bussar sålt över 1350 hybridbussar, varav drygt 120 i Sverige. Bland annat Göteborg, Uddevalla och Karlskrona har valt Volvos hybridbussar.

Ordern omfattar 36 tvåaxliga Volvo 7900 Hybrid och 11 Volvo 7900 Ledbuss Hybrid, samt 11 dieseldrivna Volvo 8900 lågentrébussar. Alla uppfyller de senaste hårda europeiska utsläppskraven Euro 6. Den 18 meter långa hybridledbussen är det senaste tillskottet i Volvo Bussars modellprogram och har kapacitet för upp till 154 passagerare. Det är fler än någon annan hybridbuss på marknaden.

Båda hybridmodellerna är utrustade med Volvos hybriddrivlina – en så kallad parallellhybrid där elmotor och dieselmotor kan användas tillsammans eller var för sig. Energin som genereras vid motorbromsning lagras i bussens batteripaket och används sedan för att ge ström till elmotorn.

Vid hållplatserna drivs bussen tyst och avgasfritt på el. Tekniken ger en bränslebesparing på mellan 30 och 40 procent, beroende på modell. Dieselmotorn drivs av biodiesel, vilket bidrar till att minska klimatpåverkan ytterligare. Hybridbussarnas utsläpp av kväveoxider och partiklar är bara hälften så stora som för de renaste konventionella dieselbussarna.

Fakta Volvo 7900 Hybrid och Volvo 7900 Ledbuss Hybrid, Euro 6

  • Den tvåaxliga varianten har upp till 39 % lägre bränsleförbrukning än motsvarande dieselbuss, ledbussen ca 30 % lägre.
  • 40-50 % lägre utsläpp av avgaser. 
  • Tyst och avgasfri drift vid hållplatser.
  • Drivs med el/diesel eller biodiesel.
  • Utrustad med en elmotor, batterier och en mindre dieselmotor.
  • Dieselmotorn (Volvo D5) uppfyller EU:s senaste emissionsbestämmelser, Euro 6.
  • Drivlinan är en parallellhybrid, vilket innebär att dieselmotor och elmotor kan användas oberoende av varandra.
  • Batterierna laddas av den energi som uppstår när bussen motorbromsar.
  • Elmotorn används framförallt vid acceleration från stillastående upp till 15-20 km/t.
  • Ledbussen är 18 m lång, har lågt golv och plats för upp till 154 passagerare.

 
Ladda ner högupplöst

Download

PressreleaseNobina_SV.pdf Format PDF Size 31 KB