Volvo Buses

SVERIGE

Volvo levererar elhybridbussar till Hamburger Hochbahn AG

Volvo Bussar har tecknat avtal om leverans av tre Volvo elhybridbussar till Hamburger Hochbahn AG. Laddningstekniken innebär en sänkning av dieselförbrukning och koldioxidutsläpp med upp till 75 procent, jämfört med dagens dieselbussar. Den totala energiförbrukningen reduceras med 60 procent. Elhybriderna sätts i trafik i Hamburg vid slutet av året.

Hamburger Hochbahn AG är sedan länge en viktig och framgångsrik partner inom forskning och tillverkning vad gäller innovativa drivlinor. Företaget har nu tecknat samarbetsavtal med Volvo Bussar angående elhybridbussar. Tre fordon kommer köras i reguljär trafik i Hansa-staden med start under senhösten.

- Vårt mål är tydligt: från och med 2020 kommer vi endast att köpa emissionsfria bussar. Det är ambitiöst, och därför har vi bestämt oss för att att delta ännu mer aktivt i utvecklingen av nya, innovativa drivlinor. Genom detta samarbete går vi från att vara en observatör till att bli en drivkraft också inom området elhybridbussar, sa Günter Elste, ordförande i Hamburger Hochbahn när kontraktet skrevs på i Hamburg.

- Vi är stolta och glada över det fördjupade samarbetet med Hamburger Hochbahn. Avtalet innebär ett viktigt steg mot vårt gemensamma mål –  förverkligandet av of tyst, utsläppsfri och energieffektiv kollektivtrafik. Elektromobilitet är definitivt framtiden för lokal kollektivtrafik, sa Håkan Agnevall, Volvo Bussars vd.

De nya bussarna är elhybrider som kan köra upp till 10 km på enbart el. Laddningstekniken gör det möjligt att sänka dieselförbrukning och koldioxidutsläpp med upp till 75 procent, jämfört med dagens dieselbussar. Bussarna laddas vid respektive ändhållplats.

 Laddinfrastrukturen vid ändhållplatsen a utvecklas och levereras av Siemens, som är teknisk partner i projektet.

-  Den här laddningsteknologin är idealisk för ändamålet, med en rörlig arm som monteras på en mast och sänks ner till strömavtagaren som sitter fast monterad på bussens tak. Med en laddningskapacitet på upp till 300 kW, klarar tekniken att möta energibehovet även för mycket krävande driftsförhållanden som gäller för elbussar och elhybridbussar, sa Andreas Laske, Head of Electric Buses på Siemens.

De tre nya elhybriderna kommer att trafikera Hamburger Hochbahn’s så kallade innovationslinje.

Volvo Bussar har tidigare tecknat avtal angående införande av elbussar eller elhybrider med Göteborg, Luxembourg, Montreal och Stockholm.

 

Volvo Electric Hybrid

  • Bussen är utrustad med en elmotor som som drivs av ett litiumbatteri. Den har också en 5-liters Euro 6 dieselmotor.
  •  Bussen laddas från elnätet via en takmonterad strömavtagare Batterierna laddas vid ändhållplatserna på 6-10 minuter.
  •  Bussen kan köra upp till 10 kilometer på enbart el – tyst och emissionsfritt.