Volvo Buses

SVERIGE

Volvo utvecklar bussar som ger renare, tystare och säkrare städer

I morgondagens städer kommer bussar bidra till renare, säkrare och tystare stadsmiljö. Bussarna kan programmeras att automatiskt köra på el och med låg hastighet i känsliga områden. Det blir verklighet med ny teknik från Volvo Bussar.
Volvo_7900_Electric_Hybrid_Restaurant.jpg

Eldrivna bussar i kombination med GPS teknik gör det möjligt att kontrollera hur bussen kör i olika zoner längs rutten. Med Volvo Bussars nya zone management-system, används GPS för att bestämma var bussen ska köra på el respektivde diesel och också hur fort den får köra i de olika zonerna.

- Bussen programmeras att anpassa bränsleval och hastighet efter vilken zon den befinner sig i. När den rullar in i en nollutsläppszon går den automatiskt över till ren eldrift, utan att chauffören behöver göra något, säger Marie Carlsson, ansvarig för affärslösningar på Volvo Bussar.

I en dator ritas zonerna in på en karta, och laddas ner till bussens mjukvara. För de olika zonerna bestäms regler och restriktioner för hur bussarna ska uppföra sig i den specifika zonen.

- Tekniken gör det möjligt för bussen att komma närmare de miljöer där människor rör sig; bostäder, köpcentrum, sjukhus och skolor. Det här är ett bra exempel på hur Volvo utvecklar teknik som gör kollektivtrafiken mer tillgänglig, säkrare och renare.

Den nya tekniken har testats på Volvo Bussars elhybrider som gått i trafik i Göteborg det senaste året.

Låghastighetszoner och nollutsläppszoner är den funktionalitet som först lanseras, tidigt 2015. Det kompletta systemet kommer vara färdigutvecklat 2016. Funktionaliteten kommer ingå i Volvos nya elhybrid, Volvo 7900 Electric Hybrid.

Volvo Zone Management

  • Mjukvara som delar in bussrutten i olika zoner: eldrift, nollutsläppsområde etc.
  • Zonerna laddas ner till bussen som automatiskt kör enligt dessa utan att chauffören behöver agera.
  • Användning av Zone Management-funktionen kräver att bussen är utrustad med Volvo Bus Fleet Management. 
  •  

Ladda nerLadda ner