Volvo Buses

SVERIGE

Volvos hybridbussar – över 2000 sålda

Volvo Bussars försäljning av hybridbussar passerade ännu en viktig milstolpe under andra kvartalet i år. Totalt har man nu sålt över 2 000 hybridbussar i ett tjugotal länder sedan introduktionen 2010. Mindre avgaser, låg energiförbrukning och tystare gång är egenskaper som uppskattas av allt fler städer runt om i världen.
Volvo7900ArticulatedHybrid.jpg

– De fortsatta framgångarna innebär att vi förstärker vår ledande position globalt när det gäller hybridbussar. Fler och fler städer ser nu elektrifierad busstrafik som ett kostnadseffektivt sätt att minska problemen med dålig luftkvalitet och buller. Vår lösning gör resandet attraktivare och förbättrar miljön utan stora investeringar i ny infrastruktur, säger Håkan Agnevall, vd på Volvo Bussar.

Bland de nya marknaderna för Volvo-hybriderna finns Danmark, Ungern och Polen. Den största enskilda marknaden är Storbritannien. Colombia, Sverige, Tyskland, Brasilien och Schweiz är andra länder som köpt ett större antal hybridbussar. Merparten av försäljningen utgörs av tvåaxliga bussar, medan drygt 60 är ledbussar. I totalsiffrorna ingår även Volvo Bussars nya laddhybrid som lanserades 2014 och hittills introducerats i Hamburg, Stockholm och Göteborg.

Volvo Bussars program av kompletta hybridbussar omfattar tvåaxliga Volvo 7900 Hybrid, Volvo 7900 Articulated Hybrid och Volvo 7900 Electric Hybrid. Chassier med Volvos hybriddrivlina utgör också stommen i brittiska dubbeldäckare och högkapacitetsbussar i bland annat Sydamerika. Volvo erbjuder också helhetslösningar som omfattar underhåll av hela bussen, inklusive batterier, till en fast, förutbestämd kostnad.

I juni är det trafikstart för de första helt eldrivna Volvo-bussarna i Göteborg. Fordonen ingår i ElectriCity – ett brett samarbete mellan industri, forskning och samhälle kring utveckling av nya lösningar för kollektivtrafiken.

– Med ett komplett program av elektrifierade bussar möter vi kundernas olika behov. Vi ser att kollektivtrafiken i städerna framöver kommer vara en mix av hybrider, laddhybrider  och helt eldrivna bussar. Rena elbussar passar i den centrala stadskärnan, laddhybrider är utmärkta för de lite längre rutterna och hybrider lämpar sig för matartrafik in till städerna.Volvo 7900 Hybrid och Volvo 7900 Articulated Hybrid

 • Den tvåaxliga varianten har upp till 39 % lägre bränsleförbrukning än motsvarande dieselbuss, ledbussen ca 30 % lägre.

 • 40–50 % lägre utsläpp av avgaser.

 • Tyst och avgasfri drift vid hållplatser.

 • Drivs med el/diesel eller biodiesel.

 • Batterierna laddas av den energi som uppstår när bussen motorbromsar.

 • Elmotorn används framförallt vid acceleration från stillastående upp till 15-20 km/t.

 • Utrustad med en elmotor, batterier och en mindre dieselmotor.

Volvo 7900 Electric Hybrid

 • Kan drivas med el upp till 70 % av körtiden.

 • Tyst och avgasfri vid eldrift.

 • 60 % lägre energiförbrukning1 än motsvarande dieselbuss.

 • 75 % –90 % lägre utsläpp av koldioxid1 än en konventionell dieselbuss beroende på bränsle.

 • Drivs med el/diesel eller biodiesel.

 • Utrustad med en elmotor, batterier och en mindre dieselmotor.

 • Batterierna laddas vid ändhållplatserna på sex minuter. 

 1. Uppskattat värde på en medelrutt i Europa (10 kilometer) jämfört med dieselbuss Euro 6.