Volvo Buses

SVERIGE

Volvos stadsbussar och regionbussar klara för HVO

Volvo Bussars Euro 6-motorer för stadsbussar och regionbussar är nu certifierade för HVO, ett förnybart bränsle som ersätter vanlig diesel. Bränslet klarar lagring och kyla lika bra som konventionell diesel men ger upp till 90 procent lägre utsläpp av CO2.

Det är Volvo Bussars 5- och 8-litersmotorer för Euro 6 som nu certifierats för användning av HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor)*. Volvo Bussar godkänner även HVO som bränsle för samtliga bussar i Euro 5-utförande med oförändrade serviceintervall. Det innebär att merparten av alla nyare Volvo-bussar nu kan köras på förnybart bränsle med mycket låg miljöpåverkan.

– Det här är viktigt steg som ger kunder med tillgång till HVO möjlighet att kraftigt minska sina klimatutsläpp med bibehållen hög driftsäkerhet och tillgänglighet, säger Volvo Bussars miljöchef Edward Jobson.


Förnybar, lagringsbeständig, köldtålig
HVO framställs av förnybara råvaror som vegetabiliska och animaliska fetter från exempelvis raps eller slakteriavfall och ersätter vanligt dieselbränsle fullt ut. Klimatpåverkan är mellan 30 och 90 procent lägre än för konventionell diesel, beroende på råvara. I övrigt har HVO samma egenskaper, till exempel när det gäller lagring och köldtålighet, och de båda bränslena kan blandas. HVO kan distribueras via befintliga dieseldepåer och samma typ av tankar och munstycken kan användas. 

Bakom Volvos godkännande av HVO ligger omfattande fältprov, med noggranna undersökningar av bränslets påverkan på motorernas prestanda och driftsäkerhet.

*Volvo Bussar 5-liters och 8-litersmotorer för Euro 6 är certifierade enligt standarden Paraffenic fuels CEN TS 15940, som förutom HVO även täcker in talloljediesel och GtL