Volvo Buses

SVERIGE

Göteborgs nya elbusslinje vinner europeiskt hållbarhetspris

Göteborgs elbusslinje 55 (ElectriCity) har tilldelats The European Solar Prize 2015 för bästa exempel på hållbar kollektivtrafik som drivs med förnybar energi. Priset delas ut till europeiska hållbarhetsprojekt inom olika områden.
cafe1.jpg
ElectriCity och elbusslinje 55 är ett utmärkt exempel på samarbete mellan näringsliv, akademi och politik. Det är väldigt roligt att detta uppmärksammas på europeisk nivå, säger Lotta Brändström, VD Göteborg Energi.

– Det är viktigt för Göteborgs Stad att medverka till en hållbar utveckling och att vara med och skapa tjänster som förbättrar och förenklar livet för våra invånare. De avgasfria och tysta elektriska bussarna innebär nya möjligheter och förbättrade tjänster för staden och våra resenärer, tex. inomhushållplatser och wifi ombord. Projektet ElectriCity ger Volvo möjligheten att testa ny teknologi i verkligheten och Göteborg chansen att vara med och skapa framtidens samhällslösningar, säger Elif Koman André, hållbarhetschef på Göteborgs Stadshus AB.

The European Solar Prize 2015 delas ut av The European Association for Renewable Energy, EUROSOLAR, till projekt som på ett föredömligt sätt syftar till att höja allmänhetens kunskap kring en av vår tids viktigaste utmaningar: energiomställningen till ett hållbart samhälle.

Årets pris i kategorin Transport and Mobility går till ElectriCity med motiveringen ”Exemplary supply of public transport with renewable energy as part of a cooperation between city and science”.

Om ElectriCity
ElectriCity är ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle där nya lösningar för framtidens hållbara kollektivtrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas. Samarbetspartners är Volvokoncernen, Göteborg Energi, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Business Region Göteborg, Älvstranden Utveckling, Akademiska Hus,  Chalmersfastigheter och Keolis.
www.goteborgelectricity.se