Volvo Buses

SVERIGE

Smart lagring av solenergi i elbussbatterier

Elbussbatterierna från nya elbusslinje 55 kommer få ett andra liv som lagringsplats för solenergi. Detta genom ett samarbete där Göteborg Energi, Riksbyggen, Volvo och Johanneberg Science Park ska undersöka lagring av el i bostäder som har egen elproduktion från solceller. Forskningen kommer att ske i Riksbyggens bostadsrättsförening Viva, ett boendeprojekt med stora hållbarhetsambitioner som ska stå klart 2018.

Den tekniska utvecklingen inom vindkraft, solenergi, elfordon, energilagring och IT-lösningar går snabbt. Att öka andelen förnybar elproduktion kräver nya lösningar för att hantera de svängningar som uppstår när sol och vind används i högre utsträckning. Smarta lösningar krävs för att storskalig och småskalig produktion av el och värme ska kunna samverka.

– I det här projektet samarbetar vi med fastighets- och fordonsbranschen för att hitta nya lösningar som kan användas i framtidens energisystem. Batterier i hus ger flera nyttor; lagring av lokalproducerad solel, effektutjämning vid laddning av elfordon samt styrning efter variationer i elnätet är tre exempel. Målet är att få ut så stor nytta som möjligt av batterierna i huset. Det är också ett bra exempel på hur vi kan återanvända batterier, säger Andreas Rydbo, vice VD på Göteborg Energi.

– Att plugga in begagnade elbussbatterier och återanvända dessa i våra fastigheter för att lagra el är smått genialiskt. Det visar också att energi-, fastighetsbranschen och fordonsindustrin tillsammans kan hitta nya miljösmarta lösningar och kan komplettera varandra på ett nytt sätt, säger Anders Johansson, projektutvecklare
på Riksbyggen.

– Vi ser detta som en naturlig fortsättning på ElectriCity-samarbetet och tror att elbussbatterier har god prestanda för andra applikationer som exempelvis energilagring när de använts färdigt i bussen. Därmed får de ökad livslängd och innebär ett bättre resursutnyttjande och mindre miljöpåverkan, säger Jessica Sandström, ansvarig City Mobility på Volvo Bussar.

Projektet är ett samarbete mellan tre pågående utvecklingsprojekt inom Johanneberg Science Park; Hållbart boende i framtidens energisystem som leds av Göteborg Energi, Positive Footprint Housing som leds av Riksbyggen och ElectriCity som leds av Volvo.

 

 

För mer information om hållbart boende i framtidens energisystem och Brf Viva:

www.johannebergsciencepark.com/hbfe
www.riksbyggen.se/viva