Volvo Buses

SVERIGE

Volvos ledbussar med hybriddrift i trafik i Göteborg

I mitten av augusti fick Göteborg sina första högkapacitetsbussar med hybriddrift. Operatören GS Buss AB har köpt sju Volvo hybridledbussar som nu går i trafik på stombusslinje 17, en av de mest frekventerade i Göteborg. De nya bussarna drar cirka 30 procent mindre bränsle än konventionella dieselbussar.

GS Buss har sedan 2012 ett trettiotal tvåaxliga Volvo-hybrider i trafik, som nu kompletteras med sju ledbussar. Affären omfattar också service, underhåll och reparationer.

– Vi har väldigt positiva erfarenheter av Volvos hybridbussar. De kombinerar goda miljöegenskaper med en bra totalekonomi, är tysta, rena och drar lite bränsle. Dessutom är de driftsäkra och omtyckta av både förare och resenärer, säger Bernt-Erik Johansson, affärsenhetschef på GS Buss.

Hög kapacitet
För bussar som ska användas på linjer med många resenärer har kapaciteten en avgörande betydelse. Volvos hybridledbuss i Göteborg har plats för cirka 140 passagerare.

– Med de nya bussarna har vi möjlighet att ta många resenärer per tur. Samtidigt innebär tillskottet att vi också kunnat öka turtätheten på linjen. Under högtrafik avgår nu en buss var fjärde minut.

30 procent lägre bränsleförbrukning
De nya ledbussarna är utrustade med samma väl beprövade drivlina som de tvåaxliga hybridbussarna, där elmotor och dieselmotor kan användas tillsammans eller var för sig. Energin som genereras vid motorbromsning lagras i bussens batteripaket och ger ström till elmotorn. Vid hållplatserna drivs bussen tyst och avgasfritt på el. Volvos hybridledbuss drar cirka 30 procent mindre bränsle än en konventionell dieselbuss, vilket i sig sänker utsläppen av CO2 i motsvarande grad. GS Buss har valt att använda biodiesel som minskar klimatpåverkan ytterligare.

Över 70 elektrifierade bussar i Göteborg
Totalt finns nu 74 elektrifierade Volvo-bussar i trafik i Göteborg. Här ingår också de tre helt eldrivna konceptbussar som används inom ramen för samarbetet ElectriCity. Globalt har Volvo Bussar hittills sålt över 2200 elektrifierade bussar.

 

Fakta Volvo 7900 Ledbuss Hybrid, Euro 6

  • Treaxlig, 18 m lång låggolvsbuss.
  • Tyst och avgasfri drift vid hållplatser.
  • 30 % lägre bränsleförbrukning än motsvarande dieselbuss
  • 40-50 % lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar.