Volvo Buses

SVERIGE

OppCharge – standardiserad laddning av elbussar

Allt fler städer satsar på elbussar och laddhybrider. Oavsett vem som tillverkar laddutrustningen så måste alla fordon i stadens vagnpark kunna utnyttja den.
OppCharge – standardiserad laddning av elbussar

Volvo har därför tagit initiativ till en gemensam standard för kontaktering och kommunikation mellan laddstolpe och fordon. Systemet heter OppCharge och redan är ett tjugotal aktörer intresserade av idén och under vintern kommer de första licensavtalen avseende varumärket OppCharge att kunna skrivas. Bland många är ABB och Siemens två viktiga aktörer som ser stor potential i laddutrustning för kollektivtrafiken. På oppcharge.org kan man se fördelarna med den metod som Volvo och flera andra har valt.

”Vi är glada över att så många stöder detta”, säger Lars Johansson, som är kontaktansvarig via hemsidan för initiativet på Volvo Bussar. ”OppCharge ligger helt i linje med det standardiseringsarbete som pågår internationellt, men många städer kan helt enkelt inte vänta. Därför går vi före med en gemensam arkitektur – och en ambition att OppCharge kommer att uppfylla den kommande EU-standarden fullt ut, när det publiceras senast under 2019.”

OppCharge har två viktiga grundprinciper. Dels att alla rörliga delar sitter i laddstolpen istället för på bussen, där mekaniken skulle vara utsatt för både väder och vibrationer. Den andra viktiga hörnstenen är att laddskenorna sitter över framaxeln. ”Vi vill inte begränsa oss till bussar för framtiden”, förklarar Lars Johansson. ”I framtiden kommer vi att se lastbilar som är laddhybrider eller helt eldrivna, och ur ett hållbarhetsperspektiv måste ju så många som möjligt kunna dela på infrastrukturen.”

Läs mer om projektet här

Ladda ner foto