Volvo Buses

SVERIGE

Globalt toppmöte med fokus på världens transportbehov

Volvo Bussar visar fördelarna med elektromobilitet och lanserar världens största buss i Rio. Historiskt C40-möte där ledare från städer runtom i världen samlas i Mexiko för att diskutera en framtid med låga koldioxidutsläpp. Förorenad utomhusluft är i dagsläget den största enskilda dödsorsaken i världen1. Effekterna av förorenad luft förväntas dubbleras när städernas befolkningar ökar och antalet bilar i världen når två miljarder år 2050 (2)
Globalt toppmöte med fokus på världens transportbehov

Mängden luftföroreningar har stigit dramatiskt och i mars varnade WHO (World Health Organisation) för att nivåerna hade stigit åtta procent de senaste fem åren3. Det är miljarder människor som utsätts för skadlig luft världen över. Luftföroreningarna skördar nu över tre miljoner liv om året – vilket är mer än malaria och HIV/aids4.

Efter FN:s klimatkonferens i Paris 2015 (COP21) har ledare från städer i hela världen nu samlats i Mexico City för att diskutera krisen med den växande klimatförändringen. De kommer att uppmana till omedelbara insatser för att motverka de oacceptabelt höga nivåerna av luftföroreningar i stadsmiljö. Akademiker, stadsplanerare och experter kommer att diskutera aktuella hållbarhetsfrågor som energieffektivitet, utsläppssnåla transporter och klimatresiliens.

Antalet bussresor i städerna förväntas öka med nästan 50 procent fram till år 20305. Förhoppningsvis kommer det att medföra att antalet personbilar i trafiken minskar. Men en buss färdas upp till tio gånger längre sträckor än en genomsnittlig personbil, vilket gör att bussarnas utsläpp blir större6 – särskilt om bussarna är dåligt underhållna och gamla.

Volvo har levererat 3 000 hybrid- och elbussar globalt och antalet ökar stadigt. Flest Volvobussar finns det i Storbritannien, Colombia, Sverige, Spanien och Tyskland. På FetransRio presenterade Volvo nyligen också världens största buss – med plats för upp till 300 passagerare. Den är 30 meter lång och är byggd för system med särskilda bussfiler, BRT (Bus Rapid Transit). Den är kort sagt ett effektivt transportmedel som minskar bussflottornas storlek och utsläpp.

Städerna uppmanas att satsa på elektromobilitetslösningar med el- och hybridfordon. Förra året undertecknade 26 städer runtom i världen C40 Clean Bus Declaration om att delvis övergå till ”rena” fordon. Om alla 26 städerna bytte hela sina bussflottor mot lågutsläppsfordon skulle vi minska växthusgasutsläppen med 2,8 miljoner ton om året, vilket motsvarar utsläppen från nästan 590 000 bilar7.  

Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar AB berättar:
– Flera städer runtom i världen tar nu positiva steg för att åtgärda de globala transportproblemen genom att övergå till fordon med låga utsläpp. Vi tror att de miljövänliga och bekväma elbussarna är framtiden för städernas kollektivtrafik.

Moderna elbussar är dessutom tysta och kan utrustas med andra tjänster, såsom trådlösa nätverk. Den senaste elbusstekniken skapar dessutom helt nya möjligheter

för stadsplanerarna, till exempel i form av inomhusbusshållplatser i bibliotek eller idrottscenter.

1Madrid poised to restrict cars in city centre amid air pollution fears

2Cities Are Leading An Electric Bus Revolution

3Madrid poised to restrict cars in city centre amid air pollution fears

4Madrid poised to restrict cars in city centre amid air pollution fears

5Cities Are Leading An Electric Bus Revolution

6Cities Are Leading An Electric Bus Revolution

7Cities Are Leading An Electric Bus Revolution

Mer information om BRT-system:
Varje dag använder sig uppskattningsvis 31,7 miljoner människor världen över av BRT-system. BRT har en kapacitet och hastighet som motsvarar spårvagns- eller stadsbanesystem men med bussystemets låga kostnad och flexibilitet, tack vare de särskilda körfälten och bussarnas höga kapacitet.

Mer information om elbussar:
Volvo Bussar har tre typer av elbussar: en hybrid som använder sig av energin från inbromsningar för att ladda ett batteri som kan driva bussen, en elhybrid som kopplas till elnätet för att laddas men som också har en mindre dieselmotor för längre körsträckor samt en helt eldriven buss.

Föroreningar och hälsa
Koldioxidutsläppen har ingen direkt påverkan på människans hälsa, även om klimatförändringen har det. Men det finns andra transportrelaterade utsläpp som påverkar vår hälsa negativt. Det gäller främst partikel- och kväveoxidutsläpp.

Partikelutsläppen består av mikroskopiskt små partiklar i luften. Vissa partiklar är så små att de kan tränga in i lungorna och blodflödet, vilket ökar risken för bland annat hjärtattack och lungcancer.

Kvävedioxid och kväveoxid kan påverka vår hälsa negativt vid lång exponering eller höga nivåer. Kväveoxider har kopplats till en ökning av andningsproblem och försämrad lungfunktion.

Se video om C40 mötet

 

Ladda ner foto 1

Ladda ner foto 2