Volvo Buses

SVERIGE

Klassiska konserter på elbusslinje 55

Nästa vecka kommer barn från det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema att ge konserter på elbusslinje 55 i Göteborg. Konserterna är ett resultat av ett samarbete mellan Göteborgs Symfoniker och ElectriCity.
Klassiska konserter på elbusslinje 55

Se videoklippet om konserterna här

Passagerare som åker elbusslinje 55 i Göteborg 16-17 juni kan få lyssna till barn och ungdomar från hela världen som spelar klassiska instrument. Konserterna hålls för att uppmärksamma det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema som hålls i Göteborg 15-18 juni 2016. Lägret är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och initiativtagare är El Sistema Sverige, musikskolan vars vision är att genom musik bidra till en positiv social förändring i barns liv.

– Lägret är en mötesplats för barn och unga från hela världen där man samlas runt en gemensam passion för musik. Att få framföra sin musik på en elbuss är ett annorlunda och spännande sätt att få dela med sig av sin passion. Samarbetet är ett kreativt sätt att ge de unga en arena och passagerarna en unik bussresa. Här tar konsten plats mitt i samhället, säger Petra Kloo Vik, ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten på Göteborgs Symfoniker.

På musiklägret får de som medverkar chans att lära sig av erfarna orkestermusiker. Lägret avslutas med en konsert i Lisebergshallen där barnen spelar tillsammans med orkestermedlemmar från Göteborgs Symfoniker.

ElectriCity är ett samarbete mellan staden, näringslivet, regionen och akademin som syftar till att testa och demonstrera hållbar kollektivtrafik och som resulterat i elbusslinje 55.

– Det här är ett bra sätt att visa vad man kan göra ombord på bussar som är helt tysta. El Sistema och Side by Side bedriver viktiga verksamheter som vi inom ElectriCity gärna stöttar genom att låta unga musiker spela ombord, säger Helena Lind, presschef Volvo Bussar.

De tysta elbussarna på linje 55 i Göteborg har tidigare använts för musikkonserter, bland annat har Zara Larsson och Seinabo Sey sjungit på bussarna. Konserterna, Silent Bus Sessions, spreds på sociala medier och visades för över 2,6 miljoner människor.

”Konsertbussen” rullar 16-17 juni enligt nedan:
Från Lindholmen, Teknikgatan, avgår bussen:
09:40, 10:50, 12:00, 13:10, 14:20

Från Chalmers, Sven Hultins Plats, avgår bussen:
09:05, 10:15, 11.25, 12:35, 13:45


Om El Sistema

Idag deltar 600 000 barn världen över, från i första hand fattiga förhållanden, i El Sistemas verksamhet. El Sistema startades 1975 i Venezuela av ekonomen och musikern José Antonio Abreu med visionen att man genom musik kan medverka till att utveckla och skapa en positiv social förändring i barns liv. Gustavo Dudamel, tidigare chefdirigent vid Göteborgs Symfoniker, är engagerad i El Sistema.
El Sistema Sverige: http://www.elsistema.se/

Om Side by Side by El Sistema

Side by Side by El Sistema är ett internationellt musikläger som anordnas för tredje året i Göteborg. Sedan 2016 är Göteborgs Symfoniker huvudarrangör för lägret, som är en del av Göteborgs 400-årsjubileum. 
Side By Side: http://sidebysidegoteborg.se

Göteborg 400 år: http://www.goteborg2021.com/jubileumsprojekt/unga-musik/

Om ElectriCity

ElectriCity är ett samarbete mellan 14 aktörer inom forskning, näringsliv och samhälle där nya lösningar för framtidens kollektivtrafik utvecklas demonstreras och utvärderas. Test och utvärdering av eldriven busstrafik är en central del av projektet. ElectriCity undersöker och demonstrerar möjligheterna med tyst och eldriven kollektivtrafik.

ElectriCity:
http://www.goteborgelectricity.se/


Ladda ner foto