Volvo Buses

SVERIGE

Volvo säljer elbussystem till Luxemburg

Volvo har fått en order på 5 Volvo elhybrider av Luxemburgs bussoperatör AVL (Autobus de la ville de Luxembourg). Laddstationer ska levereras av ABB. Ordern är ett resultat av stadens satsning på hållbar mobilitet.
Volvo säljer elbussystem till Luxemburg

Luxemburg var en av de första städerna i Europa att införa bussar med hybridteknik, 2011 levererades de första Volvohybriderna hit, idag rullar 14 Volvo 7900 Hybrid i staden.

Nu tar staden nästa steg i elektrifiering av kollektivtrafiken och köper fem Volvo elhybrider och två laddstationer från ABB för leverans i slutet av 2016. En av laddstationerna kommer att placeras vid centralstationen i Luxemburg.

AVL köper elbusssystemet som en så kallad turn-key lösning. Det innebär att Volvo tar ansvar för service och underhåll av bussar och batterier till en fast månadskostnad.

– Beslutet att sätta de första elhybriderna i trafik i slutet av 2016 ligger helt i linje med vår pågående satsning att skapa en hållbar stad. Invånarna kommer få ta del av fördelarna genom en renare miljö, minskat buller och högre komfort ombord på bussarna. Detta ambitiösa pilotprojekt utgör startpunkten i vår strävan mot en kollektivtrafik med utsläppsfria bussar i Luxemburg i en nära framtid, säger Sam Tanson, första vice borgmästare och ansvarig för finans och mobiliet för Luxemburg stad.

– Det är mycket glädjande att Luxemburg nu tar nästa steg mot elektrifiering med våra elhybrider. Elbussystem är en kostnadseffektiv lösning för städer som vill minska problemen med dålig luft och buller. Utsläppsfria och tysta bussar innebär också helt nya möjligheter när det gäller stadsplanering, säger Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar.

Luxemburg satsar på att bli ledande inom hållbar mobilitet. Området har identifierats som ett av de mest lovande i landets strategi för diversifiering av ekonomin och satsning på hållbarhet. Omkring 160 000 personer pendlar till och från Luxemburg stad varje dag. Landets regering vill minska såväl miljöpåverkan som trafikmängderna och har ett uttalat mål att koldioxidutsläppen ska minska med minst 20 procent till år 2020.

Volvo 7900 Electric Hybrid

  • Drivs med el upp till 70 % av rutten.
  • Tyst och utsläppsfri vid eldrift.
  • 60 % lägre energikonsumtion jämfört med motsvarande dieselbuss.
  • 75–90 % lägre koldioxidutsläpp1 jämfört med en vanlig dieselbuss, beroende på vilket bränsle som används.
  • Utrustad med elmotor, batterier samt en liten dieselmotor.
  • Batterierna snabbladdas vid ändhållplatserna på endast några minuter.

1) Uppskattat värde på en stadsbussrutt på 10 kilometer, jämfört med en dieselbuss Euro 6.

ABB laddstation

  • Enkel att integrera i befintlig busslinje (inverterad pantograf möjliggör användning av gränssnitt på bussens tak till lågkostnad och lågvikt.
  • Modulär design som erbjuder laddningshastigheter 150 kW, 300 kW av 450 kW
  • ABB’s beprövade anslutningsegenskaper ger maximal access, hög tillgänglighet och snabb service.
  • Baserad på den internationella standarden för snabbladdning av elfordon, IEC 61851-23, innebär att korrekta säkerhetssystem är på plats, eldesignen överensstämmer med regelverken, och systemarkitekturen och arbetsprocesserna stöds av fordonsindustrin.


Ladda ner foto