Volvo Buses

SVERIGE

Nettbuss väljer Volvo i Västsverige

Volvo levererar ett 80-tal nya bussar till Nettbuss i Västsverige. Bussarna, som är av modellen Volvo 8900, sätts i trafik den 19 juni i samband med att Västtrafiks nya avtal för trafiktjänster börja gälla. Affären omfattar både fordon och service.
Nettbuss väljer Volvo i Västsverige

Ungefär hälften av de nya bussarna kommer att trafikera Fyrbodalsområdet, ett 20-tal kommer att användas i Göteborg på linjerna Röd Express och Lila Express och resterande del i Lerum. I leveransen ingår både lågentrébussar för tätortstrafik och linjebussar med normalgolv. Bussarna har specificerats för att uppfylla Nettbuss egna önskemål och Västtrafiks upphandlingskrav på till exempel passagerarmiljö och klimatpåverkan, inför den nya avtalsperiod som börjar gälla 19 juni. Samtliga bussar kommer att drivas av förnybart HVO-bränsle och är bland annat utrustade med usb-uttag.

– Volvo Bussar har varit lyhörda för våra önskemål när det gäller bussarnas utformning. Men det allra viktigaste är att vi får en långsiktig helhetslösning som ger oss möjlighet att möta våra resenärers behov av en trygg och väl fungerande kollektivtrafik under de kommande 10 åren, säger Stefan Magnusson, vd och koncernchef för Nettbuss Sverige.

För att säkerställa en hög tillgänglighet kommer både Nettbuss och Volvos verkstäder att utnyttjas för underhåll och service.

– Volvo Truck Center i Göteborg och Alingsås och Brandt Lastvagnar i Fyrbodal kompletterar våra egna verkstäder på ett bra sätt och ger oss en mycket god geografisk täckning, säger Stefan Magnusson.

Volvo 8900 finns i en rad utföranden, med normalgolv alternativt lågentré, med eller utan boggi och med flexibla dörrkonfigurationer. Cirka 1 000 Volvo 8900 rullar idag på de svenska vägarna.