Volvo Buses

SVERIGE

Hållbara transportlösningar, energieffektivitet, säkerhet och arbetsmiljö

Kompletta lösningar för elektrifierad busstrafik. Flera bränslebesparande produktnyheter. Ett unikt system som ökar säkerheten för oskyddade trafikanter. Samt en färsk vetenskaplig undersökning som visar hur Volvo Dynamic Steering förbättrar förarnas arbetsmiljö. Det är något av innehållet i Volvo Bussars monter på IAA 2016, som pågår i Hannover från 22 till 29 september.
Hållbara transportlösningar, energieffektivitet, säkerhet och arbetsmiljö

För första gången visar Volvo Bussar nu upp sitt kompletta program av elektrifierade stadsbussar för en bred publik. Här ingår både hybrider, laddhybrider och helt eldrivna bussar. Med låg ljudnivå, låg energiförbrukning och små eller inga emissioner alls skapar elektrifierade fordon nya möjligheter att ställa om till en hållbar kollektivtrafik. För att underlätta för städer och operatörer att ta steget, erbjuder Volvo heltäckande lösningar med fordon, service och laddinfrastruktur, där operatören leasar både bussar och batterier.

Energieffektivitet i fokus
Även när det gäller långfärdsbussar fokuserar Volvo på energieffektivitet och miljö. Bland nyheterna finns Dynamic Chassis Lowering, ett system som automatiskt sänker bussens chassi vid hastigheter över 80 km/h för att minska luftmotstånd och bränsleförbrukning.

Samtidigt kommer Volvos växellåda I-Shift i en ny version med smidigare och snabbare växling, mindre inre kraftförluster och bättre energieffektivitet. Till I-Shift introduceras också en ny oljeförvärmare, i första hand avsedd för marknader med kalla vintrar. Förvärmaren ser till att växellådsoljan alltid håller rätt temperatur, vilket ger bättre smörjning och mindre friktion. 

I-See är ytterligare en ny funktion som bidrar till lägre bränsleförbrukning och högre komfort. Första gången en buss utrustad med I-See färdas en kuperad sträcka lagras information om vägförhållandena i fordonets minne. Nästa gång bussen kör samma väg används informationen för att optimera växling, acceleration och motorbromsning. I-See kan ge en bränslebesparing på upp till 2,5 procent, beroende på topografi.

Högre säkerhet för oskyddade trafikanter
Säkerheten har förstås också en given plats i Volvo Bussar monter. Med Pedestrian and cyclist detection system tar Volvo ett nytt initiativ för att höja säkerheten för oskyddade trafikanter, vid till exempel övergångsställen och hållplatser. Systemet uppmärksammar omgivningen på att bussen närmar sig genom att sända ut ett artificiellt bakgrundsljud. Finns det risk för att en incident ska inträffa aktiveras bussens signalhorn och föraren varnas av ljud- och ljussignaler. Pedestrian and cyclist detection introduceras på Volvos stadsbussar under 2017.

Bättre arbetsmiljö för förare
Prisbelönta Volvo Dynamic Steering (VDS), som kompenserar för ojämnheter i vägbanan, underlättar en säker manövrering och minskar risken för arbetsskador på föraren introducerades på Volvos långfärdsbussar för ett år sedan. Idag är över hälften av alla Volvo-bussar som säljs i Europa utrustade med VDS.

Nu presenteras en färsk vetenskaplig studie från VTI*, som visar hur systemet minskar belastningen på muskler och leder: I genomsnitt krävs det 20 till 30 procent mindre muskelaktivitet för att svänga bussen, och vid vissa manövrer minskar belastningen med så mycket som 70 procent. De 20 förare som ingick i studien upplevde samtliga en betydande förbättring av sin arbetssituation. För de mässbesökare som själva vill testa hur systemet fungerar finns en VDS-simulator i Volvos monter.

*Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Presskonferens hålls den 21 september kl 10.20 i Volvos monter: A02, hall 17.

 

Ladda ner foto

Se filmen om studien på Youtube