Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Dynamic Steering minskar risken för arbetsskador på bussförare

Med många timmar bakom ratten varje dag drabbas bussförare inte sällan av problem med värk i axlar, nacke och armar. För att minska risken för arbetsskador introducerade Volvo Bussar förra året Volvo Dynamic Steering (VDS), som underlättar manövreringen betydligt. Nu publiceras en ny vetenskaplig studie som bekräftar systemets positiva effekter.
Volvo Dynamic Steering minskar risken för arbetsskador på bussförare

I studien, som genomförts av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) undersöktes hur förarnas muskler belastas under körning, med och utan VDS, och hur stor nytta förarna själva upplever att systemet gör. I testerna mättes aktiviteten i olika muskelgrupper vid vänstersväng, högersväng, körning i rondell och på raksträcka.

Kraftigt minskad muskelbelastning
Resultaten visar att VDS i genomsnitt minskar muskelbelastningen med 20 till 30 procent och för vissa manövrer med upp till 70 procent.

– Det är ingen tvekan om att den här typen av system förbättrar förarnas arbetsmiljö. Många förare upplever problem med värk i leder och muskler och det är uppenbart att de gynnas av ett sådant här system, säger dr. Anna Anund, docent och forskningschef på VTI.

I studien konstateras också att kvinnliga förare, som generellt anstränger fler muskler vid manövrering, har lika stor nytta av VDS som manliga förare.

Uppskattat av förarna
Efter testerna ansåg samtliga 20 förare att de skulle ha stor nytta av VDS i sin vardag och att VDS kan minska muskelvärk, framförallt i axelpartiet.

– Ju längre testerna pågick desto mer positiva blev förarna till systemet. Det här är något de verkligen vill ha.

Att VDS också efterfrågas av kunderna speglas av försäljningsutvecklingen. Ett år efter introduktionen är över hälften av alla Volvos långfärdsbussar som säljs i Europa utrustade med VDS. Från och med hösten 2017 finns systemet också till Volvos stads- och intercitybussar.

– VTI:s studie bekräftar Volvo Dynamic Steerings positiva effekter på förarna både vid landsvägskörning och i stadstrafik. När vi nu introducerar VDS även i våra citybussar, får fler förare möjlighet att hantera snäva svängar, rondellkörning och andra krävande moment på ett betydlig säkrare och mer avslappnat sätt, säger Volvo Bussars ergonomiexpert Maria Gink Lövgren.

Både VDS och studien från VTI presenteras närmare under branschmässan IAA 2016 i Hannover, 22 till 29 september.

Kort om Volvo Dynamic Steering

  • VDS kompenserar automatiskt för ojämnheter i vägbanan och eliminerar vibrationer och rattslag.
  • Vid körning i låg fart minskar trögheten i ratten med cirka 75 procent. Styrningen förenklas också genom att rattåterången sker automatiskt när föraren släpper något på greppet.
  • Vid högre hastigheter håller bussen riktningen stabilt även om underlaget är dåligt.
  • 2015 fick Volvo Dynamic Steering förstapriset i kategorin ”Safety” i tävlingen European Coach & Bus Week (ECW).

 

Ladda ner foton och video

Se videon på Youtube