Volvo Buses

SVERIGE

Volvo säljer elbussar till Luxemburg

Volvo har fått en order på fyra elbussar – Volvo 7900 Electric – från bussoperatören Salez-Lentz i Luxemburg. Bussarna kommer att gå i trafik i staden Differdange.
Volvo 7900 Electric Bus

Sales-Lentz är en av de största bussoperatörerna i Luxemburg och en föregångare när det gäller introduktion av alternativ drivteknik. Redan 2009 köpte företaget, som första operatör i Europa, hybridbussar från Volvo. Idag har Sales-Lentz 24 st Volvo hybrider och 12 st Volvo Electric Hybrid i sin fordonsflotta.

Med köpet av fyra helt eldrivna Volvo 7900 Electric tar Sales-Lentz nu ytterligare ett steg i elektrifieringen av busstrafiken. De eldrivna bussarna kommer att gå i trafik i staden Differdange i sydvästra Luxemburg.

Elbussarna säljs i form av en komplett, nyckelfärdig lösning, där Volvo tar hand om allt underhåll av både fordon och batterier för en fast månatlig kostnad. Trafikstarten är planerad till andra kvartalet 2017.

- Med den nya, effektiva teknik som Volvo utvecklat stöder Sales-Lentz Differdanges ambition att åstadkomma en hållbar förändring av persontrafiken och förbättra livsmiljön för sina invånare. Förändring är grunden för framsteg, säger Sales-Lentz vd Wolfgang Schroeder.

- Vi arbetar sedan många år med att genomföra en ambitiös plan för att göra vår stad hållbar. Planen kallas Differdangechange och innebär att vi går igenom effektiviteten i alla stadens aktiviteter. Det gäller speciellt kollektivtrafiken – Diffbus. Vi är stolta över att vår stadsbusstrafik nu får en fortsättning i ett banbrytande system och att vi tillsammans med övriga intressenter visar hur vi kan bevara vår levande stad och vår miljö, säger Differdanges borgmästare Roberto Traversini.

- Elektrifierade bussystem är ett kostnadseffektivt sätt att minska problem med dålig luftkvalitet och buller i städer. Emissionsfria, tysta bussar skapar också helt nya förutsättningar för stadsplanering, säger Volvo Bussars vd Håkan Agnevall.

Elbussarna kommer att snabbladdas vid ändstationerna genom så kallad opportunity charging, via strömavtagare på bussens tak. För att underlätta introduktionen av eldriven busstrafik i europeiska städer har Volvo tillsammans med flera andra tillverkare av bussar och infrastruktur kommit överens om ett öppet gränssnitt mellan elbussar och laddinfrastruktur.

Volvo 7900 Electric
• Helt eldriven, tvåaxlig, 12 meter lång stadsbuss med lågt golv och tre dörröppningar.
• 80 % lägre energiförbrukning än motsvarande dieselbuss.
• Tyst, avgasfri drift.
• Utrustad med elmotor och litium-jon-batterier.
• Batterierna laddas vid ändstationerna på tre till sex minuter*.
• Ljus och luftig interiör.
• Plats för 85 passagerare.

*Laddningstiden beror på topografi, belastning och klimatförhållanden.

OppCharge (Opportunity Charging)
• Öppet gränssnitt mellan laddstation och fordon.
• Laddningseffekt 150 alternativt 300 kW.
• Inverterad strömavtagare gör det möjligt att använda en kostnadseffektiv lösning med låg vikt på bussens tak.
• Konduktiv laddning med strömavtagare, där kommunikationen mellan bussen och laddstationen sker via wifi.

Ladda ner foto