Volvo Buses

SVERIGE

Energieffektivitet i fokus

Nu introducerar Volvo nya funktioner som ger förbättrad bränsleekonomi. Det sparar pengar för Volvoägaren och dessutom bidrar det till minskade utsläpp och en mindre miljöpåverkan.
Energieffektivitet i fokus

I-See är ytterligare en ny funktion som bidrar till lägre bränsleförbrukning och högre komfort. Första gången en buss utrustad med I-See färdas en kuperad sträcka lagras information om vägförhållandena i fordonets minne. Nästa gång bussen kör samma väg används informationen för att optimera växling, acceleration och motorbromsning. I-See kan ge en bränslebesparing på upp till 2,5%, beroende på topografi.

Även när det gäller långfärdsbussar fokuserar Volvo på energieffektivitet och miljö. Bland nyheterna finns Dynamic Chassis Lowering, ett system som automatiskt sänker bussens chassi vid hastigheter över 80 km/h för att minska luftmotstånd och bränsleförbrukning. Sänkningen är bara 20mm men ger upp till 2% bränslebesparing, och på ett helt år blir det många liter. När hastigheten går ner till 70 km/h återgår chassit till normal höjd.

Samtidigt kommer Volvos växellåda I-Shift i en ny version med smidigare och snabbare växling, mindre inre kraftförluster och bättre energieffektivitet. Till I-Shift introduceras också en ny oljeförvärmare, i första hand avsedd för marknader med kalla vintrar. Förvärmaren ser till att växellådsoljan alltid håller rätt temperatur, vilket ger bättre smörjning och mindre friktion.