Volvo Buses

SVERIGE

Tydligare bussfokus på Volvo Truck Center

En av Volvos styrkor är det omfattande servicenätverket, det klart tätaste i hela Norden. Vi delar resurserna med Volvo Lastvagnar, vilket ger stora fördelar, men bussverksamheten är inte alltid så tydlig. Nu blir det ändring på detta.
Tydligare bussfokus på Volvo Truck Center

Från och med i år kommer buss-servicen inom Volvo Truck Center att organiseras på ett nytt och mer effektivt sätt. ”Egentligen kan man säga att vi har ett enda uppdrag, och det är att se till att bussarna rullar”, säger Tommy Johansson, sevicemarknadschef på Volvo Truck Center. ”Bussarna ska underhållas och servas så att oplanerade stopp verkligen blir undantag och helst inte händer överhuvudtaget.”

Tommy Johansson vet vad han talar om, han har jobbat med service sedan 1979 och leder idag servicemarknadsarbetet för buss på Volvo Truck Center Sverige i samarbete med Volvo Bussar. Idag finns 30 dedikerade busspecialister i organisationens 18 verkstäder. ”Vår satsning på Bus Key Technicians har varit väldigt framgångsrik”, berättar Tommy, ”inte minst att de kan rycka ut till kundens egen verkstad om det dyker upp något speciellt.”

Samtidigt är det ingen hemlighet att busskunderna ibland får känslan av att verkstaden bara sysslar med lastvagnar. ”Vi vill verkligen att kunden ska känna att det är ett Volvo, men också att det finns en tydlig bussidentitet i kundmottagningen och verkstaden i sin helhet”, förklarar Tommy. ”Därför kommer vi att profilera verkstäderna tydligare och samtidigt se till att rätt kompetens finns nära våra kunder.”

Omorganisationen och profileringen pågår för fullt och första fasen kommer att vara genomförd under hösten 2017. Redan nu är de tre nya servicekoordinatorerna på plats i respektive region och konceptet Service På Väg är på god väg att implementeras. ”Vi är övertygade om att kunderna kommer att märka stor skillnad och känna att de får bättre service, och vi är också övertygade om att det blir en styrka för Volvo i kommande upphandlingar”, avslutar Tommy Johansson.