Volvo Buses

SVERIGE

ElectriCity laddar för nästa fas – utökar trafiken med eldrivna fordon i Göteborg

Efter två framgångsrika år med eldrivna bussar på linje 55 i Göteborg har parterna i ElectriCity-samarbetet beslutat att utöka trafiken med elbussar i staden.
Efter två framgångsrika år med eldrivna bussar på linje 55 i Göteborg

I juni nästa år ska två eldrivna högkapacitetsbussar tas i drift på linje 16. Samtidigt planeras för en utvidgning av demoarenan med tunga fordon för tyst och emissionsfri stadstrafik.

– Göteborg har en stark fordonsbransch och är Nordens logistiknav. Det innebär att vi har fördelen att tidigt få vara med och testa möjligheterna med framtidens teknik. Det är spännande och vi lär oss mer tillsammans med samverkansparterna i ElectriCity än på egen hand. Dessa lärdomar tar vi med oss in i stadsutvecklingen nu när Göteborg växer till en nära storstad.

Framtidens tysta fordon utan avgaser gör stadsrummen ännu mer attraktiva för människor att bo, verka och vistas i. Jag är glad och stolt över att samarbetet varit så framgångsrikt att vi nu gemensamt vill gå vidare i nästa fas, säger Stefan Eglinger, Trafikdirektör, Göteborgs Stad.

Inom ElectriCity samarbetar företag, forskare, myndigheter, stad och region sedan 2013 för att testa och utveckla nya lösningar för hållbara transporter och en hållbar stadsutveckling. Det mest uppmärksammade resultatet är busslinje 55 där tio helt eller delvis eldrivna bussar går i demonstrationstrafik sedan 2015. Enligt den ursprungliga planen skulle testernas avslutas 2018, men nu utökas försöken med fler fordon och testperioden förlängs fram till 2020.

I samband med att Volvo Ocean Race kommer till Göteborg i juni 2018 kommer två eldrivna ledbussar att gå i demonstrationstrafik mellan Nordstan och Frihamnen. De båda prototypbussarna ska därefter användas på linje 16, som kommer att utrustas med

laddinfrastruktur och hållplatsfunktioner för elektrifierad högkapacitetstrafik. Bland annat kommer Göteborg Energi bygga nya laddstationer vid Eriksbergstorget och Sahlgrenska sjukhuset.

– Vi vet att invånarna i Västra Götaland vill ha fler elbussar, och att de som idag reser med elbussarna på linje 55 är väldigt nöjda, säger Ulrika Frick ordförande i Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd, som ansvarar för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland. 

– Vi vill få fler att välja bort bilen, minska utsläppen och bullernivåer. Elbussar bidrar till att nå dessa mål och vår uppgift är att skapa framtidens kollektivtrafik. Därför ser vi nu fram emot att ta nästa stora steg, och testa större elbussar i tätare turer och med många resenärer.

Från att tidigare främst fokuserat på elektrifierad kollektivtrafik utvidgas nu demoarenan till att också omfatta andra eldrivna tunga fordon för tyst och emissionsfri stadstrafik.

- Inom den globala transportsektorn pågår en elektrifiering där nästa utmaning är att integrera elektrifieringen med satsningar inom framtida smarta och hållbara städer. Då behöver elektrifierade ledbussar och andra tunga fordon demonstreras i stadsmiljön. Med detta projekt kan Sverige leda den utvecklingen och samtidigt blir det ett viktigt steg mot den fossilfria svenska transportsektorn, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Inom ramen för ElectriCity kommer man även att börja testa lösningar inom automation, såsom automatisk angöring av hållplatser, så kallad Bus stop docking, och busståg, där bussar kör i fordonståg i stadstrafik, så kallad platooning.

– Omställningen av transportsektorn är nödvändig om vi ska klara av att skapa ett hållbart samhälle och framtidens städer. Vi behöver införa hållbara transporter av både människor och gods i våra städer. Därför känns det väldigt roligt att vi nu utökar demoarenan som är ElectriCity och att vi börjar titta på lösningar kring automation som kan bidra till att göra eldrivna fordon ännu mer effektiva, säger Niklas Gustafsson, Volvokoncernens chef för hållbarhetsfrågor.

Fakta ElectriCity
ElectriCity är ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara stadstrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas. Samarbetspartners är Volvokoncernen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Ericsson, Älvstranden Utveckling, Keolis, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.  www.goteborgelectricity.se

För mer information om ElectriCity-samarbetet se: goteborgelectricity.se

Ladda ner foto 1

Ladda ner foto 2