Volvo Buses

SVERIGE

Genombrottsorder på 50 Volvo-hybrider till Singapore

Volvo Bussar har fått en order på 50 hybridbussar till Singapore.
Volvos hybridbussar

Transportmyndigheten i Singapore, Land Transport Authority (LTA), har beställt 50 hybridbussar från Volvo, som ett led i stadens arbete med att införa en mer miljövänlig stadsbussflotta.

– Bussarna innebär inte bara att pendlare får en tystare och bekvämare bussfärd, utan också att bussförarna får en bättre arbetsmiljö. För att förbereda våra bussförare för förändringen, kommer vi att samarbeta med partners inom industrin för att vidareutbilda dem inom ramen för Singapore Bus Academy, säger LTA i ett uttalande.

Volvos hybridbussar har cirka 30 procent lägre bränsleförbrukning än vanliga dieselbussar, vilket i sig sänker koldioxidutsläppen med lika mycket. Utsläppen av partiklar och kväveoxider uppgår endast till hälften jämfört med en vanlig dieselbuss. Totalt har Volvo hittills sålt fler än 3000 hybrider till fler än 22 länder.

Singapore anses ligga långt fram vad gäller kollektivtrafik i Asien-Stillahavsregionen.  Många länder lär av Singapores erfarenheter när de ska utveckla och förstärka sin kollektivtrafik. Volvo Bussar är en viktig partner för kollektivtrafikoperatörerna och Transportmyndigheten i Singapore.

– Ordern från Transportmyndigheten är ett stort genombrott för Volvo och visar vår ledande position inom elektromobilitet och det kommersiella värde vi levererar i Singapore, säger Manish Sahi, chef för Volvo Bussar i Singapore.

– De här bussarna kommer ge intressenter från hela regionen möjligheten att uppleva och förstå den här tekniken, och också bidra till att göra Singapore till en ‘måste besöka’ plats för de som är operatörer eller beslutsfattare inom kollektivtrafik, säger Akash Passey, chef för regionen International på Volvo Bussar.

De 50 hybridbussarna – som drivs med en dieselmotor, batteri och elmotor – kommer sättas i trafik med start andra halvåret 2018.

Ladda ner foto