Volvo Buses

SVERIGE

Utbytesmotor. Kostnadseffektivt med full garanti.

Även en Volvomotor kan komma till en punkt när den är mogen för utbyte. Och i det läget är en renoverad motor ett mycket attraktivt alternativ. Volvomotorn är byggd för att kunna renoveras och trots att upp till 85% av komponenterna kan återanvändas i en bytesmotor, vilket bidrar till minsta möjliga miljöpåverkan, blir bytesmotorn praktiskt taget som ny med samma kvalitet och garantier. Dessutom får du alla de uppdateringar som gjorts inom den aktuella motorserien, ända sedan tillverkningsdagen.
Utbytesmotor. Kostnadseffektivt med full garanti.

Vilken typ av renovering som krävs beror på en rad olika faktorer. ”Vi har flera alternativ”, förklarar Conny Granqvist, Commercial Parts Manager på svenska marknaden för Volvo Bussar, ”men komplett utbytesmotor är det bästa alternativet i fler fall än tidigare, tack vare att vi förbättrat och effektiviserat vår renoveringsprocess.”

Här får du en komplett motor som renoverats med Volvo Originaldelar rakt igenom. Samma prestanda och samma garantier som en helt ny motor och snabb leverans. Och du väljer själv om vi ska göra bytet i en Volvoverkstad eller om det passar bättre att du gör det i egen verkstad.

”Vi har nyligen optimerat hela renoveringsprocessen i våra renoveringsfabriker Flen och Limoges”, säger Conny Granqvist. ”Dessutom har vi förbättrat tillgängligheten och breddat produktsortimentet av bytesmotorer så att vi faktiskt nu har marknadens mest konkurrenskraftiga alternativ.”

Konkurrenskraften är högst påtaglig. Komplett utbytesmotor är enda alternativet med 100% Volvo Originaldelar, enligt senaste specifikation, och dessutom till bästa pris och kortaste leveranstid. ”I dagsläget kan vi leverera ett komplett sortiment av 9-, 12- och 13-liters bytesmotorer från Flen samt 7-liters motorer från Limoges”, förklarar Conny. ”Vi håller även på att se över de nyare 5- och 8-liters bytesmotorerna så att dessa också kan erbjudas till samma konkurrenskraftiga prisnivå när det börjar bli aktuellt att ersätta dem.”

Volvo erbjuder också kompletta satser för delrenovering i de fall motorskadan eller slitaget är mindre omfattande och begränsad till specifika komponenter. Även här kan du välja om jobbet ska göras hos Volvo eller i din egen verkstad.

Värt att tänka på är också att bussen inte behöver vara särskilt gammal för att komplett bytesmotor ska ge ekonomiska fördelar. ”Tänk dig en fyra år gammal buss som gått ca 30 000 mil och där motorn drabbats av skador eller onormalt slitage. Då kan en komplett utbytesmotor vara väldigt fördelaktigt då det ger minskade underhållskostnader, mindre stilleståndskostnader och lägre bränslekostnader under hela fordonets livslängd”, avslutar Conny Granqvist.