Volvo Buses

SVERIGE

Göttingen i Tyskland väljer Volvo Bussars elhybrider

Volvo Bussar har fått en order på tre elhybridbussar till tyska universitetsstaden Göttingen i Niedersachsen. De nya bussarna – Volvo Electric Hybrid – ska sättas i trafik under våren 2018. Beställare är Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH (GÖVB).
Volvo 7900 Electric Hybrid

Göttingens satsning på elektrifierade bussar är en del i stadens långtgående ambitioner att ställa om sin kollektivtrafik i grön riktning under de närmaste åren. Idag finns 19 busslinjer i staden, varav flertalet går genom den välbevarade medeltida stadskärnan. Det är på två av dessa (41 och 42) som Volvos elhybrider ska användas.

Volvo Electric Hybrid ger möjlighet till 7 kilometers tyst och helt utsläppsfri körning mellan laddningarna, vilket motsvarar ca 70 procent av en genomsnittlig busslinje i Europa. Laddningen av bussarnas batterier sker på tre till fyra minuter vid de båda linjernas gemensamma ändstation vid Gustav-Bielefeld-Strasse. Underhållsladdning görs nattetid i depå. Elhybridbussarna är också utrustade med en mindre dieselmotor, som ger en ökad räckvidd och större flexibilitet.

Utöver tre Volvo Electric Hybrid omfattar ordern även Volvos system för batteriövervakning. Laddstationen levereras av ABB. Laddningsutrustningen är baserad på det öppna gränssnittet OppCharge, som följer branschorganisationen ACEA:s rekommendationer för snabbladdning.

Volvo Bussars program av elektrifierade fordon omfattar förutom elhybrider även hybridbussar och helt eldrivna bussar. Totalt har företaget sålt över 3500 elektrifierade Volvo-bussar globalt.

Volvo 7900 Electric Hybrid

  • Drivs med el cirka 70 % av rutten.
  • Tyst och utsläppsfri vid eldrift.
  • 60 % lägre energiåtgång jämfört med motsvarande dieselbuss.
  • 75–90 % lägre koldioxidutsläpp1, beroende på val av bränsle.
  • Utrustad med elmotor, batterier och en mindre dieselmotor.
  • Batterierna snabbladdas vid ändhållplats/erna på 3–4 minuter.

1) Uppskattat värde på en stadsbussrutt på 10 kilometer, jämfört med en dieselbuss Euro 6.

Laddstation OppCharge (Opportunity Charging)

  • Gemensamt gränssnitt mellan laddstation och fordon som utnyttjar personbilsindustrins CCS standard.
  • Laddningseffekt 150, 300, 450 alternativt 600 kW.
  • Pantograf monterad på laddstolpe gör det möjligt att använda en kostnadseffektiv lösning med låg vikt på bussens tak.
  • Konduktiv laddning med strömavtagare, där kommunikationen mellan bussen och laddstationen sker via wifi.

www.oppcharge.org