Volvo Buses

SVERIGE

Vägen till en grönare, godare stad – ElectriCity inspirerar på Volvo Ocean Race i Göteborg

Hur kan stadsmiljön utvecklas när trafiken drivs med el, och avgaser och buller försvinner? Den som besöker Volvo Ocean Race i Göteborg 14-21 juni ställs inför frågan och får samtidigt en del av svaret direkt vid ankomsten.
Vägen till en grönare, godare stad – ElectriCity inspirerar på Volvo Ocean Race i Göteborg

Besökare till Volvo Ocean Race som tar elbussen från centrum till tävlingsområdet i Frihamnen kliver av rakt inne i själva entrébyggnaden, och får direkt en vision om framtidens hållbara stad. Det är mycket ljus och grönska och allt som odlas här går att äta.

För utformning och innehåll svarar ElectriCity i Göteborg. Ett samarbete där forskning, industri och samhälle sedan 2013 utvecklar, demonstrerar och utvärderar olika lösningar för hållbar stadstrafik.

– Vi vill ge besökarna en uppfattning om hur elektrifierade transporter på ett avgörande sätt kan bidra till att förändra och utveckla våra städer till det bättre. Med renare luft och mindre störande ljud får vi en lugnare och hälsosammare miljö som inspirerar till en hållbar livsstil, säger Niklas Gustafsson, AB Volvo, ordförande i ElectriCity.

Genom att elektrifiera trafiken blir det också möjligt att bygga bostäder i områden där buller och avgaser tidigare utgjort ett hinder. Transporter kan utföras över en större del av dygnet för att minska köer och trängsel under högtrafik. Och där behovet finns kan hållplatser och lastplatser förläggas inomhus i skydd för väder och vind.

Flera exempel på elektrifieringens möjligheter och bakomliggande teknik visas i entrén. Här finns också ett speakers corner där representanter för ElectriCitys olika parter berättar mer om aktuella projekt.

Under Volvo Ocean Race 14-21 juni rullar elbussen i 10-minuters trafik mellan Nordstan och Frihamnen.

Fakta ElectriCity
ElectriCity är ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara stadstrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas.

Samarbetspartners inom ElectriCity är Volvokoncernen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Ericsson, Älvstranden Utveckling, Keolis, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.

För mer information om ElectriCity-samarbetet se: electricitygoteborg.se