Volvo Buses

SVERIGE

Premiär: Volvo demonstrerar självkörande buss

Med start den 15 juni och under Volvo Ocean Race-tävlingen i Göteborg, visas den banbrytande självkörande Volvo-bussen för inbjudna intressenter. Prototypen är baserad på Volvos kommersiellt tillverkade eldrivna stadsbuss, som anpassats för autonom körning. Vid demonstrationen presenteras bland annat hur tekniken kan bidra till bekvämare och säkrare resor och en smidigare fordonshantering i depå.

– Låg ljudnvivå och emissionsfri drift gör eldrivna bussar till en bra grund för en attraktiv och hållbar kollektivtrafik. Med olika grader av automation kan vi komma ännu längre vad gäller en säker, bekväm och effektiv kollektivtrafik. Vi drar nytta av den expertis som redan finns inom Volvokoncernen när det gäller den här tekniken. Det är framtidens möjligheter med självkörande bussar vi nu vill demonstrera under Volvo Ocean Race, säger Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar.

Den självkörande 12-metersbussen är konstruerad för att ge resenärerna en trygg och bekväm resa. Den är programmerad för att accelerera och bromsa mjukt och ryckfritt vid start och stopp. Vid hållplatsen kör bussen alltid in till samma position, med samma avstånd mellan buss och plattform för att underlätta en smidig på- och avstigning. Bussen är utrustad  med sensorer som har ständig uppsikt runt bussen. Information från sensorerna används för att navigera bussen, och även för att i framtiden förebygga incidenter och olyckor genom att upptäcka objekt och föremål som närmar sig bussen och kan då anpassa hastigheten eller stanna. Den självkörande bussen är anpassad för skonsam körning för att driften ska bli så energieffektiv, miljövänlig och ekonomisk som möjligt.

– Tekniken ger också möjligheter för en effektivare fordonshantering när bussen inte är i trafik. Med självkörande bussar kan depåpersonalen fokusera på service och underhåll istället för tvätt, laddning av batterier och parkering. Det kan morgondagens bussar göra helt på egen hand, säger Håkan Agnevall.

Den självkörande bussen ska också användas i forskning kring busståg, där bussar kör i fordonståg i stadstrafik, så kallad platooning.

- Volvo har varit pionjär inom transportsystem för hög kapacitet baserat på bussar, så kallad Bus Rapid Transit (BRT). Nu tar vi nästa steg i utvecklingen genom att använda automation för att trådlöst koppla ihop bussar till busståg med hög flexibilitet, fortsätter Håkan Agnevall.
- Elbussystem är ett attraktivt alternativ till spårbundna lösningar i den framtida stadens kollektivtrafik.

Volvo-bussen är en del av projekten FFI-automatiserade stadsbussar och KRABAT, där förutom Volvokoncernen också Chalmers, Västtrafik, Göteborgs Stad, Lindholmen Science Park, Västra Götalandsregionen och Drive Sweden medverkar. Bussen kommer under de närmaste två åren att användas för fortsatt forskning och utveckling i Sverige. FFI står för Fordonsstrategisk forskning och innovation, och är ett samarbete mellan fordonsindustrin och svenska staten.

Tidigare i år inledde Volvo Bussar ett samarbete kring utveckling och test av självkörande eldrivna bussar i Singapore med ledande Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Volvokoncernen har tidigare demonstrerat självkörande fordon för gruvdrift och sophämtning.

Den självkörande Volvo-bussen presenteras inom ramen för ElectriCitys medverkan under Volvo Ocean Race. ElectriCity är ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara stadstrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas.

För mer information om ElectriCity-samarbetet se: https://www.electricitygoteborg.se

Related News

Kontakta oss

Vi är ett globalt företag med omfattande lokal närvaro. Hitta din närmaste Volvokontakt. Vi är redo att hjälpa dig.