Volvo Buses

SVERIGE

Ny undersökning från Volvo Bussar: Bussförare sätter trafiksäkerheten främst

Glada och nöjda passagerare är det bästa med jobbet. Köregenskaper och förarmiljö betyder mycket. Men viktigast av allt för dem som kör turistbuss eller linjebuss är en hög trafiksäkerhet. Det framgår av en färsk undersökning från Volvo Bussar, där 1 000 förare av turist- och linjebussar från 34 europeiska länder svarat på frågor om sitt arbete.
Volvo 9700 Driver

– Att våra kunder kan rekrytera duktiga förare är avgörande för hur väl de lyckas i sin verksamhet. Trygga och kompetenta förare kör säkert och ekonomiskt och ger resenärerna en positiv helhetsupplevelse. Därför är förarnas åsikter oerhört värdefulla för vårt fortsatta utveckling av produkter och tjänster som kan bidra till att underlätta deras arbete. Den undersökning som vi nu har genomfört är ett av de verktyg vi använder för att få en aktuell uppfattning om hur de ser på sin situation, säger Niklas Orre, VP Retail Segment på Volvo Bussar.

Av svaren att döma trivs de allra flesta bussförare väldigt bra med sitt arbete. Hela 85 procent kan tänka sig att rekommendera andra att välja samma yrke. 44 procent av förarna anger att nöjda passagerare är det bästa med jobbet, medan 29 procent sätter själva körningen främst.

På frågan om vilka faktorer som spelar störst roll i valet av arbetsgivare visar svaren att arbetstider, geografiskt arbetsområde, chefer, kollegor och möjligheter till fortbildning alla har stor betydelse. Men det som framför allt är avgörande är vilken buss man kommer att få köra. Det anser hela 67 procent av de tillfrågade förarna. När olika fordonsrelaterade egenskaper värderas hamnar säkerheten på första plats, tätt följd av manövrerbarhet och sikt.

– Att förarna sätter trafiksäkerheten i första rummet visar på ansvarskänsla och omtanke om passagerarna. För oss på Volvo Bussar är det naturligtvis väldigt glädjande att vår starkaste ledstjärna också får högsta prioritet av dem som dagligen använder våra bussar.

Även resenärerna tycks i allmänhet vara nöjda med förarnas prestation. 63 procent av förarna anger att de sällan eller aldrig träffar på arga eller otrevliga passagerare. Däremot är det många förare som får tydlig uppskattning. Nio av tio har någon gång fått en spontan applåd av passagerarna och ungefär 30 procent får det ofta.

Fakta Volvo Bussars förarundersökning

  • Genomfördes i 34 europeiska länder under våren 2018.
  • Undersökningens resultat baseras på svar från 1 000 förare av turist- och linjebussar. Flest svar inkom från förare i Finland, Frankrike, Italien, Sverige och Storbritannien.

En rapport baserad på ovanstående förarundersökning och Volvo Bussars senaste passagerarundersökning finns för nedladdning på engelska här

Ladda ner foto

Related News

Kontakta oss