Volvo Buses

SVERIGE

Volvo har fått en order på 129 bussar när Mexico City satsar på hållbara transporter

Som ett led i Mexico Citys omställningsarbete för hållbara transporter har staden beslutat investera i 129 nya Volvo-bussar med lägre emissioner. Tidigare i år beställde RTP 70 lågentrébussar från Volvo och det innebär att totalt 199 bussar beställts under året. De nya bussarna, som är av modellen Volvo B8R Euro 6, ska användas i det så kallade RTP-nätverket – en viktig stomme i Mexico Citys kollektivtrafik och det främsta transportalternativet för många av stadens invånare.
Volvo B8R Euro 6

”Vi är stolta över att ha valts ut för att medverka till omställningen av stadstrafiken i Mexico City. Detta är ett utmärkt tillfälle för oss att tillhandahålla säkra, effektiva och hållbara transporter för de tusentals passagerare som reser varje dag med RTP-linjerna”, säger, Rafael Kisel, vd för Volvo Bussar i Mexiko.

Att ersätta äldre fordon med de nya Volvo-bussarna, inklusive den senaste ordern på 18 Volvo 7300 Articulated bussar, innebär förutom att resenärerna får en bekvämare och säkrare resa också att utsläpp av luftföroreningar minskas. Samtliga bussar är utrustade med Volvos senaste bränsleeffektiva åttalitersmotor och en stor andel av bussarna är certifierade enligt de senaste europeiska emissionsbestämmelserna, Euro 6.

"På Volvo Bussar samarbetar vi med städer världen över för att skapa en hållbar kollektivtrafik, med utgångspunkt från varje stads förutsättningar och behov. I Mexiko har vi en stark verksamhet sedan många år tillbaka. Därför är det särskilt glädjande att få vara med och bidra när Mexico City nu tar nästa steg i utveckling", säger  Håkan Agnevall, vd på Volvo Bussar.

Under 2019 har RTP beställt 199 bussar från Volvo, inklusive en order i mars på 70 lågentrébussar. Totalt kommer 390 Volvobussar att trafikera RTPs kollektivtrafiknätverk.

”Resultatet av denna order, och de 70 bussar som redan är i trafik, visar på det förtroende både RTP och passagerare har för Volvo Bussar, säger Rafael Kisel.

2019-10-11

För mer information kontakta:
Joakim Kenndal, Presschef, Volvo Bussar, telefon 0739-02 51 50 eller
e-mail, joakim.kenndal@volvo.com.

Related News

Kontakta oss