Volvo Buses

SVERIGE

Formar framtiden för Indiens bussindustri - Volvo Bussar Indien integreras med VECV

Omfattande transportlösningar för kollektivtrafik erbjuds under varumärkena Volvo och Eicher Synergier inom produktutveckling, inköp och tillverkning stärker positionen för Volvo och Eicher i Indien Möter framtidens megatrender – urbanisering, e-mobilitet, uppkopplad teknik och hållbarhet Bindande avtal om integration av Volvo Bussar Indien med VE Commercial Vehicles, transaktionen ska slutföras inom två månader Innefattar bussfabriken i Hosakote, Bangalore, och alla anställda
Volvo 9400 Intercity coach

Ett bindande avtal har undertecknats om att integrera Volvo Bussar Indien i VECV. Avtalet omfattar tillverkning, montering, distribution och försäljning av Volvo Bussar i Indien samt övriga rättigheter som ingår i verksamheten. Bussfabriken i Hosakote, Bangalore, och alla anställda hos Volvo Bussar Indien (VBI) överförs till VECV. Volvo Bussar i Indien är för närvarande en division inom Volvo Group India Private Limited (VGIPL).

VECV:s ordförande Siddhartha Lal sa vid tillkännagivandet:
”Det är en milstolpe och en bekräftelse på den nära relationen mellan Eicher Motors och Volvokoncernen. I Indien är varumärket Volvo Bussar synonymt med säkra och bekväma persontransporter både i och mellan städer.  Vi är stolta över att ha det ikoniska varumärket i vårt Joint Venture. Genom att integrera Volvo Bussar Indien med VECV kan vi erbjuda våra kunder ännu fler transportlösningar och forma framtiden för Indiens bussindustri”.

Transaktionen innebär att VECV och VBI konsoliderar all bussverksamhet till en ny bussdivision inom VECV. Denna division ska erbjuda bussar av varumärkena Volvo och Eicher, och maximera synergier för att utnyttja den marknadspotential som finns. Inom exportområdet ska den nya bussdivisionen erbjuda produkter och tjänster som kompletterar Volvo Bussars huvudsakliga produktportfölj på utvalda internationella marknader.

“Vi ser en positiv utveckling för Volvo Bussar i Indien och en möjlighet att bygga vidare på det framgångsrika samarbetet med VECV.  Genom att konsolidera verksamheten hos Volvo Bussar Indien i VECV kan vi vidareutvecklas och stärka vår position på den indiska bussmarknaden. Den nya bussdivisionen ska erbjuda ett komplett program av moderna bussar åt kunder som behöver tunga, medeltunga och lätta bussar”, säger Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar.

Vinod Aggarwal, vd för VECV:
“VECV och varumärket Eicher har redan en stark ställning på den indiska bussmarknaden och får genom Volvo Bussar en mer framträdande roll även i segmentet för premiumbussar. Genom integreringen får VECV tillgång till Volvokoncernens världsledande bussteknik och kan dra nytta av synergieffekter inom produktutveckling, inköp och tillverkning.”

”Volvo Bussar är en fanbärare för Volvos varumärke i Indien och vi förväntar oss att detta ska stärkas ytterligare med vår JV-partner – VECV,” säger Kamal Bali, VD för Volvo Group i Indien.

”Framöver kommer kunder och partners till Volvo och Eicher att mötas av samma höga nivå av kundservice och produkter i världsklass. Den nya divisionen ska fortsätta expandera på den dynamiska marknaden i Indien och ta fasta på megatrender som urbanisering, e-mobilitet och uppkopplad teknik,” säger Akash Passey, Senior Vice President på Volvo Bussar. Akash Passey blir chef för den nya bussdivisionen inom VECV. Han återvänder till Indien och kommer att rapportera till Vinod Aggarwal, vd för VECV.

Transaktionen har ingen signifikant påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

Göteborg

13 augusti 2020

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Kenndal, Presschef, Volvo Bussar, tel 0739-02 51 50
eller e-mail joakim.kenndal@volvo.com

Related News

Kontakta oss