Volvo Buses

SVERIGE

Så byggs en Volvo 7900 Electric Articulated

Volvo 7900 Electric Articulated är ett av Volvo Bussars senaste bidrag i övergången till hållbar kollektivtrafik. Tryck på play på bilden för att se hur den tillverkas.

Sedan lanseringen 2019 har Volvo 7900 Electric Articulated sålts till flera städer runt om i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Polen.

– Det har varit idel lovord. Den här bussen är en perfekt match mellan kapacitet, räckvidd och pris vilket gör att den träffar väldigt rätt i kundsegmentet, det vill säga stora och medelstora städer som behöver högkapacitetsbussar. Bussarna kan använda olika laddningsalternativ och enkelt integreras i alla transportsystem som använder de standardiserade lösningarna CCS och OppCharge, säger Ulf Magnusson, SVP Business Unit Europe.

Volvo Bussar är pionjärer inom elektromobilitet och lanserade de första hybridbussarna redan 2008. Idag levererar Volvo Bussar kompletta systemlösningar för elektrifierad kollektivtrafik och har ett nära samarbete med städer, kollektivtrafikmyndigheter och operatörer runt om i Europa.

Med våra lösningar kan städer erbjuda sina invånare ett transportsätt som är miljövänligt, tyst, säkert och som uppskattas av både bussförare och passagerare.

För att underlätta övergången till en hållbar kollektivtrafik erbjuder Volvo Bussar, förutom bussar och laddinfrastruktur, också rådgivning och tjänster för ruttplanering inklusive Zone Management, service och finansiering i varierande form av kompletta, nyckelfärdiga lösningar.

Volvo Bussar jobbar också kontinuerligt med att utveckla avancerade uppkopplade tjänster som bidrar till att förbättra förarbeteende, tillgänglighet och att öka säkerheten.

Ulf Magnusson är övertygad om att Volvo Bussar elektromobilitetslösningar kommer att spela en viktig roll i den snabba transformation som nu äger rum i många städer i Europa.

– Med våra lösningar kan städer erbjuda sina invånare ett transportsätt som är miljövänligt, tyst, säkert och som uppskattas av både bussförare och passagerare, säger han.

Volvo Bussar erbjuder ett omfattande program av elektriska bussar som alla tillverkas i Volvo Bussars fabrik i Wroclaw, Polen. Den moderna produktionsanläggningen har spelat en viktig roll i Volvo Bussars elektromobilitetsresa. För att möta den ökande efterfrågan på ny teknologi och nya applikationer, har det de senaste åren gjorts viktiga investeringar i fabriken.

– Vi har en hög kompetensnivå inom både produktion, teknik och produktutveckling och vi har smidigt och i snabb takt kunnat anpassa våra tillverkningsmöjligheter, säger Petteri Vuori, VP Manufacturing på Volvo Bussars fabrik i Wroclaw.

Vi har en hög kompetensnivå inom både produktion, teknik och produktutveckling och vi har smidigt och i snabb takt kunnat anpassa våra tillverkningsmöjligheter.

Den hittills enskilt största leveransen av elektriska bussar – 145 Volvo 7900 Electric Articulated till Göteborg i Sverige – har haft en stor påverkan på Volvo Bussar i Polen.

– Tack vare modulering och ett bra tvärfunktionellt arbete har vi tredubblat vår produktionskapacitet för elektriska ledbussar på kort tid, säger Petteri Vuori.

Under de tre veckor det tar att tillverka en Volvo 7900 Electric Articulated, passerar bussen totalt 21 arbetsstationer och många fler skickliga operatörer.

– Volvo Bussars långa erfarenhet av elektriska bussar, och tillgången till Volvokoncernens resurser och FoU, gör att vi är redo för ytterligare utveckling av en elektrifierad kollektivtrafik. Vi förväntar oss ökade volymer av elbussar i framtiden. Nya applikationer och nya krav från marknaderna och kunderna kommer att innebära positiva utmaningar för vårt team. Vi är väl förberedda, säger Tomek Wcislo, VP Value Chain City Business Unit Europe.

Volvo Bussar i Polen

  • Volvo Bussars fabrik i Wroclaw öppnade 1996 och har blivit ett industriellt centrum för europeisk bussproduktion.
  • Produktionsområdet är totalt 60 000 kvadratmeter och fabriken tillverkar kompletta stads-, intercity- och turistbussar.
  • Idag är Wroclaw också en viktig hub för andra verksamheter inom Volvokoncernen.
  • Volvo Polska består av flera olika affärsområden och funktioner; Volvo Bussar, Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment, Financial Control and Accounting, Group IT, Corporate HR, Real Estate och Group Trucks Purchasing och har totalt nästan 4 000 anställda.
  • Volvo Buses Industrial Center i Wroclaw är den största enheten inom Volvo Polska med 1 750 anställda och en produktionskapacitet på över 1 500 bussar per år.

Related News