Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar ska leverera 49 eldrivna högkapacitetsbussar till Jönköping

Vy Buss AB beställde tidigare i år 49 eldrivna högkapacitetsbussar av modellen Volvo 7900 Electric Articulated. De nya bussarna, som planeras att sättas i trafik i Jönköping sommaren 2021 ingår i stadens framtidssatsning på kollektivtrafiken.
Volvo 7900 Electric Articulated

Jönköping växer och utvecklar sin kollektivtrafik för framtiden. Som ett led i arbetet kommer flera av busslinjerna i centrala staden att elektrifieras under nästa år, Trafiken kommer att skötas av Vy Buss AB, som beställt 49 eldrivna högkapacitetsbussar från Volvo Bussar för leverans sommaren 2021.

”Genom sitt engagemang för att göra kollektivtrafiken attraktivare, effektivare och mer tillgänglig genom väldesignade, tysta och utsläppsfria högkapacitetsbussar visar Jönköping hur stadstrafiken kan ställas om i hållbar riktning. Detta kommer att bli än mer viktigt för att locka tillbaka och attrahera nya resenärer efter Covid-19 pandemin. Elektromobilitet öppnar också upp nya möjligheter för stadsplanering framöver. Vi är naturligtvis oerhört stolta över att vi kan vara med och driva denna utveckling i Jönköping och i andra städer”, säger Håkan Agnevall, vd på Volvo Bussar.

”Vi är mycket nöjda med att ha kommit överens med Volvo Bussar om detta samarbete för att elektrifiera stadstrafiken i Jönköping i vårt nya avtal med Jönköpings Länstrafik (JLT). De kommande fordonen uppfyller väl de krav som både JLT och Vy ställer. Det är också glädjande att fortsätta vårt långa partnerskap med Volvo och det skall bli både spännande och roligt att få starta upp en ny och ännu mer hållbar stadstrafik i Jönköping med målet att öka kundnöjdheten”, säger Andreas Ehrenborg, Teknisk Direktör på Vy Buss AB.

De 49 eldrivna bussarna är av modellen Volvo 7900 Electric Articulated och har plats för upp till 120 resenärer och med en ökad frekvens kommer bussarna ingå i ett system som ökar kapacitet och enkelhet för passagerarna. Högkapacitetsbussarna är utformade för kombinera ett snabbt och effektivt passagerarflöde med hög komfort och funktion.

De är också förberedda för automatisk reglering av maximal hastighet inom avgränsade områden, genom så kallad Zone Management. En viktig funktion för bussar som går i trafik i närheten av skolor, sjukhus och i andra områden där många oskyddade trafikanter rör sig.

Volvo Bussar och Vy Buss har gjort ruttanalyser och beräkningar som ligger till grund för optimeringen av bussarnas batterikapacitet.

”Vi har erbjudit en systemlösning där vår breda kompetens inom elektromobilitet som vi kan bidra med är en av flera faktorer bakom ordern från Vy Buss. Goda erfarenheter från tidigare samarbeten och närheten till vår återförsäljare i Jönköping har också haft stor betydelse”, säger Martin Spjern, Försäljningchef Elbussar på Volvo Bussar.

Göteborg, 9 juni, 2020

För mer information, kontakta:
Joakim Kenndal, Presschef, Volvo Bussar, tel: +46 739 02 51 50 eller e-mail: joakim.kenndal@volvo.com.

Related News

Kontakta oss