Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar fortsätter utveckla BRT-systemet i Curitiba – levererar 40 nya bussar

Volvo Bussar är återigen en av de viktigaste fordonsleverantörerna till staden Curitibas transportsystem. Under 2020 har Volvo Bussar levererat sex dubbelledade bussar, 13 ledbussar och 21 konventionella bussar till staden.
BRT Curitiba

”Vi är tillbaka i en ledande position när det gäller dubbelledade bussar i såväl staden som på marknaden. Vi har dessutom betydande leveranser inom hela HD-fordonssegmentet, som även omfattar ledbussar och konventionella bussar”, säger Fabiano Todeschini, vd för Volvo Bussar Latinamerika.

Curitiba i Brasilien anses ha skapat BRT-konceptet (Bus Rapid Transit) för lokaltrafik. Systemet omfattar bussar som körs i särskilda körfält eller busskorridorer. Vid ombordstigning är bussens golvnivå i höjd med hållplatsen och biljetterna förbetalda – allt för att möjliggöra en snabbare och smidigare pendling.

Systemet utvecklades i staden under 1970-talet och har sedan dess inspirerat kollektivtrafiken i många andra städer runtom i världen, framförallt i Latinamerika. I början av förra decenniet begränsade ett stort antal faktorer förnyelsen av fordonsflottan, men trenden har förändrats under de senaste åren. 

”Vi har deltagit som partner sedan starten av BRT och är mycket nöjda med att staden återigen har börjat investera i nya bussar med hög säkerhet och kvalitet”, säger Paulo Arabian, Bus Commercial Director för Volvo Bussar i Brasilien.

I dag transporterar Curitibas kollektivtrafiksystem 1,23 miljoner passagerare och kör fler än 14 100 turer varje dag. Stadens 1 250 bussar trafikerar 254 busslinjer och kör i genomsnitt 273 000 kilometer.

Volvo kommer att leverera dubbelledade B340M-bussar, ledade B340M-bussar och konventionella bussar till Curitiba. De tyngre fordonen är bland annat utrustade med elektroniska skivbromssystem och ABS, elektronisk accelerationskontroll och automatiska luftfjädringssystem.

”Vi är mycket stolta över att ha skapat världens första kommersiellt lönsamma dubbelledade buss, som hjälper till att konsolidera BRT i Curitiba och senare även kollektivtrafiken i andra städer”, säger Fabiano Todeschini.

Volvos bussar är även förberedda för installation av automatisk hastighetskontroll, sk Zone Management. Systemet använder GPS-data för att automatiskt begränsa bussens hastighet i kritiska områden, till exempel inom terminalområden eller i närheten av skolor och sjukhus. När den nya tekniken implementerades i den norra delen av Curitiba under 2018 ökade trafiksäkerheten märkbart och olyckorna med BRT-bussar minskade med 50 procent jämfört med föregående år.

Göteborg, 2 juni 2020.

För mer information kontakta:

Marco Greiffo, presskontakt vid Volvokoncernen i Latinamerika, tel: +55 41 3317-7830/3317-8736 eller e-post: marco.greiffo@volvo.com eller Joakim Kenndal, presschef vid Volvo Bussar, tel: +46 739 02 51 50 eller e-post: joakim.kenndal@volvo.com

Related News

Kontakta oss