Volvo Buses

SVERIGE

Så lyckades Göteborg med sin storsatning på elektriska bussar

Fler och fler städer runt om i Europa satsar på en fossilfri och hållbar kollektivtrafik. Med 145 Volvo Electric Articulated tar Göteborg steget till storskalig elektrifierad busstrafik i december. Målet är att all stadsbusstrafik i regionen ska vara elektrisk år 2030.
Bussar av modellen Volvo 7900 Electric Articulated
De 145 elbussarna Göteborg kommer att minska CO2-utsläppen med 14 500 ton och utsläppen av kväveoxider med cirka 8 000 kilo per år. Samtidigt sänks bussens ljudnivå med 7 dB, vilket innebär en halvering.
Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik

Sveriges andra stad var tidigt ute med att börja elektrifiera sin busstrafik. Redan 2011 började man testa pluginhybrider och 2015 blev Göteborg en test- och demoarena för Volvo Bussars första helelektriska bussar i ElectriCity, ett samarbetsprojekt som fått mycket uppmärksamhet. De erfarenheterna har haft stor betydelse.

– Elektrifiering kräver både ett nytt tänk, ett stort engagemang och en gemensam vision. Att veta att resenärerna, förarna och staden varit nöjda med de elektriska bussarna, har gett alla aktörer mod att våga satsa, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik, som ansvarar för regionens kollektivtrafik.

Med 145 nya Volvo 7900 Electric Articulated kommer regionen vid årsskiftet att ha ungefär 210 elbussar, vilket gör det till den största elbussflottan i Norden.  

Satsningen är ett viktigt steg för att nå regionens klimatmål: 2035 ska koldioxidutsläppen från kollektivtrafiken ha minskat med 90 procent.

–  För att lyckas med det kan vi inte vänta. Vi har gått igenom alla trafikavtal och ser till att varje ny upphandling ligger i linje med vår miljö- och klimatplan. Det är tuffa mål som trafikföretagen måste förhålla sig till och hitta kreativa lösningar på, säger Hanna Björk.

Vi har gått igenom alla trafikavtal och ser till att varje ny upphandling ligger i linje med vår miljö- och klimatplan.

För operatören Transdev innebär skiftet en stor förändring i Göteborg – över en natt blir runt halva bussflottan elektrisk. Som operatör är Transdev den aktör som har helhetsansvaret för att alla delar finns på plats före trafikstart. Det handlar om allt från att välja rätt teknologi, till att utbilda medarbetare, hitta och anpassa depåer och säkerställa laddinfrastrukturen och rätt elkapacitet. Transdev har en bred erfarenhet av storskaliga projekt och har flera elbussflottor i Sverige, Nederländerna och Frankrike.

Bussarna, som ska trafikera totalt 34 linjer i och omkring Göteborg, kommer att laddas med kabel i depå under natten och vid laddstolpar ute på linjerna.

För att komma fram till en optimal laddinfrastruktur, har Transdev gjort noggranna beräkningar och analyser av alla rutter i nära samarbete med Volvo Bussar och leverantörerna av laddtekniken.


– Det som gjorde att vi valde Volvo Bussar som leverantör är att de presenterade ett robust helhetssystem tillsammans med ABB där de tar ansvar för både funktionen och gränssnittet mellan laddarna och bussarna. Vi har en lång samarbetsrelation med Volvo Bussar och sedan 2018 kör vi två elektriska ledbussar från Volvo på linje 16 i Göteborg. De är en lyhörd partner som har anpassat sig till oss och våra behov, säger Johnny Struwe, Fleet manager på Transdev Sverige AB.

ABB är leverantör till de 19 laddstationer som har installerats på 13 platser. Det är en komplett lösning som omfattar både 450 kW-laddare och all nödvändig utrustning för elnätsanslutning. Laddstationerna är ABB Ability™-anslutna vilket gör det möjligt att fjärrövervaka och konfigurera laddpunkter samt proaktivt underhålla utrustningen.

Frida Jalkenäs är en av de projektledare som jobbat med implementeringen.

– I ett så här stort projekt är det viktigt att vi tittar på helheten, har förståelse för varandras utmaningar och är flexibla. Vi är mycket glada över det goda samarbetet med våra partners för att tillsammans skapa en mer hållbar kollektivtrafik för regionen, säger hon.

Volvo Bussar har spelat en viktig roll i Västsveriges resa mot elektrifiering, både som leverantör av den nya tekniken och som samarbetspartner.

Marie Carlsson, Director of City Mobility Business Development på Volvo Bussar

– Satsningen i Göteborg är fantastisk och den kommer att göra stor skillnad för invånarna i staden. Vi är mycket nöjda över att kunna vara med och bidra med vår kompetens. Vår långa erfarenhet av att leverera elektrifierade bussar till städer runt om i världen har gett oss både bred och djup kunskap som vi gärna delar med oss av, säger Marie Carlsson, Director for City Mobility Business Development, Volvo Bussar.

När de nya bussarna börjar rulla på Göteborgs gator i december innebär det att Volvo Bussar får möjlighet att följa en av Europas största elbussflottor på väldigt nära håll.

– Vi kommer att kunna lära oss mer om hur de fungerar i det verkliga livet ­– vad passagerare, förare och operatören tycker. Vi vill vara en partner som tillsammans med kund framtidssäkrar lösningar och ser till att kollektivtrafiken hela tiden förbättras, både ur ett hållbarhets- och ett säkerhetsperspektiv, säger Marie Carlsson.

Satsningen i Göteborg är fantastisk och den kommer att göra stor skillnad för invånarna i staden.

För att kunna göra ett så stort skifte till ny teknik krävs ett nära samarbete mellan flera olika aktörer, både privata och offentliga. Det kommunala bolaget Göteborg Energi har säkerställt att det finns tillräckligt med el till bussarna. Förutom att förstärka kapaciteten i elnätet, har de dragit nya kablar i marken och byggt transformatorstationer. Parallellt har Göteborgs Stad upplåtit mark för depåer och byggt om ändhållplatserna för att frigöra plats för laddstationer.

– En ensam part kan inte genomföra en sådan här satsning, ett nära samarbete och en gemensam tro på att det är möjligt är jätteviktigt. Man måste också våga fatta beslut och göra saker även om man inte har alla svaren, säger Alf Engqvist, vd på Göteborg Energi.

– Det har krävts mycket samverkan för att få det att fungera. Men vi har alla strävat mot samma mål – att skapa en mer hållbar stad – och där är vi snart, säger Emelie Setterberg, trafikingenjör på Trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Övergången till elektriska bussar innebär många vinster både för invånarna och staden. Samtidigt som man får en utsläppsfri och tyst kollektivtrafik, ökar möjligheterna att låta Göteborg växa på platser där man tidigare inte kunnat bygga på grund av buller och luftföroreningar.

– För klimatet i världen kanske det vi gör här inte har så stor betydelse eftersom vi är så små. Men genom att vara ett skyltfönster för elektrifiering som andra kan lära och inspireras, kan vi verkligen göra skillnad på ett större plan. Det känns fantastiskt att få vara med på den resan, säger Hanna Björk.

VÄSTTRAFIK

 • Västtrafik AB ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige och ägs av regionen. Varje dag reser cirka 444 000 personer med deras bussar, tåg, spårvagnar och färjor.
 • Till år 2030 ska all stadsbusstrafik vara elektrifierad.
 • Regionens mål är att reducera koldioxidutsläppen med 90 procent till 2035 (jämfört med 2006).
 • Vid årsskiftet kommer Västtrafik att ha ungefär 210 elektriska bussar, det motsvarar 35 procent av alla stadsbussar.

TRANSDEV

 • Transdev är ett av de största mobilitetsföretagen i Sverige och ingår i koncernen Transdev Group som driver persontrafik och skapar integrerade transportlösningar i 17 länder.
 • Idag har Transdev runt 800 elbussar i trafik runt om i världen.
 • År 2024 beräknar mobilitetsföretaget ha utökat sin flotta till 1 600 elbussar.
 • Transdev elektrifierar också kollektivtrafik på vatten och har hybridfartyg i både Sverige och Frankrike.

VOLVO 7900 ELECTRIC ARTICULATED

 • Bussarna som ska köra i Göteborg är 18,55 meter och har plats för 150 passagerare.
 • Energiförbrukningen är 80 procent lägre än på en motsvarande dieselbuss.
 • Bussarna har sex litiumjonbatterier med en kapacitet på 396 kWh.
 • Bussen har två elmotorer och 2-stegad växellåda med en maxeffekt på 2X200 kW och max vridmoment på 31 kNm.

Related News