Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar presenterar fler alternativ för laddning av elbussar

Under hösten 2021 kommer Volvo Bussar att introducera ytterligare alternativ för laddning av elbussar. Vid sidan av dagens effektiva laddningslösningar – OppCharge och Combo2/CCS – kommer Volvo också att erbjuda laddning via takmonterad pantograf, så kallad panto up.
Panto up

”Med ett flexibelt program av olika alternativ för laddning möter vi de varierande behov och önskemål som kunderna har och möjliggör en snabbare och enklare övergång till elektrifierad busstrafik,” säger Ulf Magnusson, Europachef på Volvo Bussar.

Volvo Bussars panto up-lösning är baserad på den senaste tekniken, som bland annat ger en kompakt installation och låg extra vikt på fordonet. Panto up kommer att erbjudas som ett alternativ för Volvo 7900 Electric och Volvo 7900 Electric Articulated i Europa med start hösten 2021.

Den 21 oktober demonstrerade Volvo Bussar sitt program av olika lösningar för högeffektladdning vid ett event i Göteborg, staden som i många avseenden är en föregångare för elektrifierad kollektivtrafik. Aktiviteten ingår i EU-projektet ASSURED, som syftar till att uppmuntra elektrifiering av fordon i stadstrafik genom interoperabilitet mellan olika tillverkare av fordon och laddstationer.

Volvo Bussars laddningsalternativ

  • OppCharge, för laddning med laddstationsmonterad pantograf (panto down) vid hållplatser eller i depå.
  • Combo2/CSS, för depåladdning via kabel.
  • Panto up, för laddning via takmonterad pantograf vid hållplatser eller i depå.

Göteborg

21 oktober, 2020

För mer information, kontakta:
Joakim Kenndal, Presschef, Volvo Bussar, tel: +46 739 02 51 50 eller e-mail: joakim.kenndal@volvo.com.

Related News

Kontakta oss