Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar levererar elbussar som i trafik blir världens nordligaste

Europeiska städer fortsätter att framtidssatsa på eldriven kollektivtrafik. Senast i raden är Bodö i nordligaste Norge, som beställt en helhetslösning med 31 eldrivna Volvobussar, laddinfrastruktur och service. När trafiken startar i juli 2021 kommer bussarna vara världens nordligaste elbussar och de första som trafikerar en stad norr om Polcirkeln.
Volvo 7900 Electric Articulated

”Det här är det största hållbarhetsprojektet för vägtransporter i Nordnorge, och av stor betydelse för både regionen och oss,” säger Anders Mjaaland, administrativ direktör i Saltenskoncernen, ägare av Nordlandsbuss som kommer att svara för trafiken med de eldrivna bussarna.

Övergången till tysta och avgasfria elbussar förbättrar stadsmiljön och minskar dramatiskt klimatpåverkan från kollektivtrafiken i Bodö. Det är också ett viktigt steg för att nå de ambitiösa nationella klimatmålen, som bland annat innebär att alla stadsbussar i Norge ska kunna köras emissionsfritt senast 2025.

Bakom affären ligger en omfattande kartläggning av Bodös specifika förutsättningar för elektrifierad busstrafik.

”Varje stad är unik och för att skapa en optimal lösning är det viktigt att alla delar verkligen utformas för lokala förhållanden och behov. Därför har vårt initiala analysarbetet, med bland annat ruttsimuleringar, en central roll i vår affärsmodell. Topografi, turtäthet och närheten till depå och verkstad påverkar utformning av både bussar och laddinfrastruktur. Utbildning och certifiering är andra viktiga komponenter i vårt erbjudande,” säger Svenn-Åge Lökken, försäljningschef på Volvo Bussar i Norge.

De miljöfördelar som elektrifieringen av busstrafiken innebär, öppnar också nya möjligheter för framtida stadsplanering. När avgaser och buller försvinner kan tillgängligheten förbättras. Bussarna kan trafikera känsliga områden i stadskärnorna och hållplatser kan byggas där det tidigare inte varit möjligt, även inomhus.

Av de 31 elbussar som ingår i ordern är 17 stycken 12-meters Volvo 7900 Electric och 14 stycken högkapacitetsbussar, Volvo 7900 Electric Articulated. De senare med plats för upp till 120 resenärer. Laddinfrastrukturen levereras av ABB.

Andra norska städer som liksom Bodö valt Volvo Bussars lösning för elektrifiering av kollektivtrafiken är Drammen och Ålesund och totalt har nu Volvo tagit order på 63 elbussar i Norge under 2020.

Göteborg
9 september, 2020

För mer information, kontakta:
Joakim Kenndal, Presschef, Volvo Bussar, tel: +46 739 02 51 50 eller e-mail: joakim.kenndal@volvo.com eller Svenn-Åge Lökken, Försäljningschef, Volvo Bussar Norge tel: +47 90 55 44 99 eller e-mail: svenn-age.lokken@volvo.com.

Related News

Kontakta oss