Volvo Buses

SVERIGE

“Design är så mycket mer än utseende”

Nya Volvo 9700 DD är designad för maximal flexibilitet och komfort. Precis som för de andra coachmodellerna är det tre ledord som visat vägen genom hela designprocessen; omtanke, trovärdighet och evolution. Dan Frykholm, Head of Design på Volvo Bussar, berättar varför.
Dan Frykholm, Head of Design på Volvo Bussar, i en Volvo 9900
Dan Frykholm har designat bussar sedan 2006. ”Jag började här för att jag känner att jag kan bidra på ett hållbart sätt, att det känns meningsfullt. Och så är det kul – jag älskar ovissheten som finns när man börjar med ett projekt. Samtidigt är jag alltid övertygad om att resultatet kommer att bli lyckat.”

Volvo Bussar har de senaste åren lanserat flera nya coachmodeller på den europeiska och mexikanska marknaden. Volvo 9000-serien, med premiummodellen Volvo 9900 i spetsen, har fått stor uppmärksamhet för sin uttrycksfulla design. Nu har Volvo 9700 DD kommit i en ny, fyra meter hög version, anpassad för den europeiska marknaden.

Vad är det för skillnad på att designa en dubbeldäckare och en vanlig coach?

– Gemensamt för alla våra coachmodeller är att de har ett vänligt, men bestämt uttryck. En coach ska se bekväm ut, den ska utstråla kompetens och utlova en härlig reseupplevelse. Men design är ju så mycket mer än utseende, för oss på Volvo handlar det om att utgå från användaren och att göra en helhet av många olika faktorer. Det som syns på ytan berättar om produktens egenskaper och kvaliteter.

För oss på Volvo handlar det om att utgå från användaren och att göra en helhet av många olika faktorer. Det som syns på ytan berättar om produktens egenskaper och kvaliteter.

– I en dubbeldäckare ska det ju få plats fler passagerare som resulterar i lägre takhöjd på varje våning. På insidan blir det därför väldigt viktigt att ha kvar känslan av rymd och luftighet. Exteriört är Volvo 9700 DD väldigt hög och vi har jobbat med att få ner den visuella tyngdpunkten, när man tittar på den ska den kännas agil, stabil och säker.

Hur går det egentligen till när man designar en ny buss?

– Det är en stegvis, iterativ process med många kompetensområden inblandade. I början är det ofta ett ordnat kaos. Det är mycket information att förhålla sig till och det finns många tekniska krav, legala och praktiska begränsningar att leva upp till. Men som kreativ designer vet man att det i kaoset och ovissheten bor goda idéer och det är något man måste bejaka och bemästra. I Volvo Bussars designstrategi har vi tre ledord – omtanke, trovärdighet och evolution – som alltid är ledstjärnor i designarbetet, oavsett om det är en exteriör, interiör, mjukvara för förargränssnitt eller en mobilapp. Alla produkter ska representera och upplevas som Volvo för att ge en solid och trovärdig helhetsbild.

Hur omvandlar man omtanke, trovärdighet och evolution till bussdesign?

Omtanke är det bästa och finaste vi har med Volvo. Det står för allt det som är mänskligt och är en symbol för säkerhet, ergonomi och miljöhänsyn. Omtanke speglar hur vi ser på användaren, det vill säga förarens arbetsmiljö och passagerarnas reseupplevelse. Men det handlar också om hållbarhet, att det är viktigt att välja lösningar och material som är bra i längden.

Trovärdighet innebär att vi utgår från produktens syfte och funktion. Vår uppgift är att skapa något som känns äkta och trovärdigt, att få användaren att handla intuitivt och tro på det den ser och upplever.

Om vår design ger föraren en känsla av tillit och kontroll, fokuserar föraren på rätt saker och kör bättre. På samma sätt vill vi att passagerarna ska känna att de kommer få en fantastisk reseupplevelse. Det handlar inte bara om sittkomfort, utan också om atmosfären.

Förarplatsen är otroligt viktig. Föraren är den viktigaste personen ombord och är ambassadör för sitt företag, men även för Volvo. Vi måste ge föraren rätt arbetsplats. Om vår design ger föraren en känsla av tillit och kontroll, fokuserar föraren på rätt saker och kör bättre. På samma sätt vill vi att passagerarna ska känna att de kommer få en fantastisk reseupplevelse. Det handlar inte bara om sittkomfort, utan också om atmosfären. Som passagerare ska man snabbt få en bra överblick, förstå hur allt fungerar och uppleva en sammanhållen interiör.

Evolution har med vår historia och vårt arv att göra. Volvo är ett hållbart och uthålligt varumärke och alltid varit väldigt innovativt. Det ska också avspeglas i designen, vi vill att kunderna ska känna att vi vet vad vi gör och att vi finns där för dem. Det är en tillit som utvecklas över tid.

Volvo är ett globalt varumärke, hur skapar man en bussdesign som fungerar i hela världen?

– Genom att vi alltid har en mänsklig röd tråd i vår design och vårt formspråk, blir våra produkter relevanta globalt. Samtidigt får man vara ödmjuk inför att vad som uppfattas som rätt design kan skilja sig åt mellan marknaderna. Vi håller oss till vår skandinaviska design som grund, men lämnar också utrymme för lokala anpassningar. Om man ser att det är en Volvo är det bra, men det viktigaste är att man upplever de värden som Volvo står för.

Related News