Volvo Buses

SVERIGE

Bussförare ser många fördelar med autonomt förarstöd

I en unik studie har Chalmers och Volvo Bussar undersökt hur bussförare upplever ett autonomt förarstödsystem där bussen tar över inkörningen till hållplats. Resultatet visar på en hög acceptans och många fördelar, bland annat bättre arbetsmiljö och högre säkerhet.
En självkörande Volvobuss
I studien deltog tio yrkesverksamma bussförare med mellan 1 och 41 års erfarenhet. Förarna körde med systemet på en förutbestämd bana på allmän väg i ett industriområde i Göteborg.

Redan 2018 presenterade Volvo Bussar den första elektriska autonoma bussen. Sedan dess har man genomfört flera framgångsrika tester och livedemonstrationer, bland annat tillsammans med Nanyang Technological University i Singapore, samt visat på de fördelar självkörande bussar kan ha i depå.

Även om självkörande teknik redan finns, är det många andra aspekter som har betydelse när automation tar över fordonskontroll och beslutsfattande. Volvo Bussar ligger i framkant när det gäller forskning inom det här området och har ett nära samarbete med akademin och andra partners.

Som en del i innovationsarbetet och forskningen kring självkörande teknik testar Volvo Bussar nu ett koncept för ett autonomt förarstöd. Systemet assisterar föraren i situationer som kräver hög precision och hög komfort, till exempel inkörning till hållplats.

Med systemet regleras bussens hastighet och styrning automatiskt och föraren kan istället lägga fokus på vad som händer runtomkring bussen.

– Komplexa trafiksituationer ställer höga krav på dagens bussförare och med självkörande teknik skapas nya möjligheter att ta lösningar som förenklar deras arbete. För oss på Volvo Bussar är det väldigt viktigt att tidigt i utvecklingen också involvera de som faktiskt ska använda den här tekniken, att ta reda på hur de upplever den och om det är något de tycker att de kan ha nytta av, säger Joakim Jonsson, Project Manager Autonomous Research Projects på Volvo Bussar.

I en vetenskaplig studie har forskare på Chalmers undersökt hur bussförare ser på konceptet med autonomt förarstöd. I studien gjorde tio förare totalt 250 autonoma inkörningar till hållplats samtidigt som de filmades för att se om deras uppmärksamhet och kroppsrörelser förändrades över tid. Förarna fick också besvara olika enkäter och intervjuades både före och efter körning.

Resultatet visar att förarna i studien överlag var positiva. De visade en stor acceptans för systemet och tyckte att det var säkert och bekvämt att använda.

– Studien visar också att de såg väldigt många potentiella fördelar med systemet. En var att inkörningen till hållplatsen blir mer bekväm och precis. När förarna inte behöver fokusera på att hamna på rätt avstånd från trottoaren, kan de lägga uppmärksamheten på saker som ökar säkerheten för passagerare både i och utanför bussen. Flera förare såg också att systemet kan bidra till bättre ergonomi med mindre anspänning i nacke och axlar, säger Mikael Johansson, som forskar på användarens förståelse av självkörande fordon på Chalmers avdelning Design & Human Factors.

Förarstudien är ytterligare ett steg på Volvo Bussars autonoma resa. Parallellt med förarstudien gör Volvo Bussar även en studie med passagerare och deras upplevelse av autonoma bussar.

– Många städer växer och för att klara de utmaningar det innebär måste vi ha en kollektivtrafik, infrastruktur och stadsplanering som är hållbar, säker och effektiv. Studier som den här ger viktiga insikter i vårt arbete med att utveckla hållbara lösningar för framtidens kollektivtrafik, säger Anna Westerberg, vd på Volvo Bussar.

Studien Bus drivers acceptance of a Narrow Navigation System har initierats av Volvo Bussar och gjorts av forskare på Chalmers avdelning Design & Human Factors. Forskningsprojektet ingår i Drive Swedens projekt KRABAT som delfinansierats av Vinnova.

Göteborg
7 september, 2021

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Kenndal, presschef vid Volvo Bussar, tel. 0739 02 51 50 eller e-post
joakim.kenndal@volvo.com

Related News