Volvo Buses

SVERIGE

Ny talesperson för Volvo Bussar – samma viktiga budskap

Genom att vara en stark röst i branschen har Volvo Bussar bidragit till att driva på den snabba övergången till elektrifierad stadstrafik. Nu lämnar Lars Johansson över rollen som Head of Public Affairs till Maria Wedenby.
Lars Johansson och Maria Wedenby
Lars Johansson och Maria Wedenby har båda lång erfarenhet från bussbranschen och stor kunskap om hållbara transportlösningar.

Volvo Bussar har sedan många år tillbaka en given plats i internationella branschorganisationer som UITP och ACEA och i flertalet expertkommittéer i EU-kommissionen.

– Det här är ett oerhört viktigt arbete som hjälper oss att förstå, och även påverka, hur marknaden utvecklas. Både när det gäller produktsortiment, lagstiftningar och investeringar. Tack vare att Volvo Bussar så tidigt vågade satsa långsiktigt på elektromobilitet, har vi också kunnat vara en drivande part inom det området. Det är någonting vi som företag kan vara väldigt stolta över, säger Lars Johansson, som i flera år varit Volvo Bussars talesperson i Public Affairs-sammanhangen.

Tack vare att Volvo Bussar så tidigt vågade satsa långsiktigt på elektromobilitet, har vi också kunnat vara en drivande part inom det området.

Under sina 42 år på Volvo Bussar har Lars Johansson hunnit bygga upp ett stort nätverk och skaffa en omfattande kunskap om branschen. Han har också sett hur synen på kollektivtrafik har förändrats och hur miljöfrågan hamnat högt på allas agendor.

– Rent generellt har kollektivtrafiken runt om i världen blivit mycket bättre och mer attraktiv. Men för att vi ska kunna ha hållbara städer i framtiden krävs det att än fler väljer att åka kollektivt. Det är en av de stora utmaningarna framöver. Här har vi på Volvo Bussar en fortsatt viktig roll att spela och det känns väldigt bra att nu få lämna över till Maria Wedenby, säger Lars Johansson.

Maria Wedenby kommer närmast från jobbet som City Mobility Director på Volvo Bussar. De senaste åren har hon haft ett stort fokus på elektromobilitetsfrågor och haft ett nära samarbete med både myndigheter, operatörer och städer.

Tillsammans med bland andra Lars Johansson har hon också utvecklat ett standardiserat sätt inom Volvo Bussar för att beräkna miljöpåverkan för olika typer av trafik, fordon och bränslen. Det lade grunden till det branschverktyg som vidareutvecklats i samarbete med UITP. Verktyget används idag av flera branschorganisationer globalt och utgör en viktig grund i förståelsen av hur olika busstyper och bränslen skiljer sig åt.

– För att kunna ta ett komplett miljöansvar och hitta den bästa lösningen måste man förstå kundernas verksamhet och var i världen de befinner sig. Miljöberäkningar och livscykelanalyser är ett område där Volvo Bussar ligger i framkant och som också ligger mig varmt om hjärtat, säger Maria Wedenby.

Genom att ha en nära kommunikation med olika intressenter, kan vi driva frågor som är bra både för miljön och bussbranschen.

Nya teknologier i kombination med att hela samhället ställer om, gör att förändringarna i bussbranschen går snabbare än någonsin. Vikten av att lyssna, samarbeta och tänka nytt är några av de saker Maria Wedenby tar med sig in i sin nya roll.

– Jag drivs av en nyfikenhet för den större bilden. Genom att ha en nära kommunikation med olika intressenter, kan vi driva frågor som är bra både för miljön och bussbranschen. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta bygga på den gedigna plattform som Lars har skapat, säger hon.


Ta chansen att fördjupa dig i ett par av de frågor som Maria Wedenby och Lars Johansson jobbar med. Läs Mobility Insights här:
How LCA helps to understand the true environmental impact of electric buses
How to make a smooth transition to electric mobility