Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar lanserar Volvo Connect – en helt ny kundportal

Volvo Connect är en ny kundportal där bussägare och operatörer har tillgång till Volvo Bussars tjänsteutbud. Med alla uppkopplade tjänster på en och samma plats, tillsammans med nya tjänster för effektivare service och underhåll, får Volvos kunder nya verktyg för att öka produktivitet, tillgänglighet och säkerhet
Volvo Bussar lanserar Volvo Connect  – en helt ny kundportal

I Volvo Connect är alla tjänster samlade i en ny, användarvänlig portal. Med samma inloggning kan trafikansvariga och depåchefer följa bussflottans effektivitet, bränsle och energiförbrukning, eller ta fram information för underhåll och service.
”Genom att samla tjänsterna i samma portal gör vi det enklare för våra kunder att fokusera på produktivitet och säkerhet”, säger Dan Pettersson, Senior Vice President på Volvo Bussar.

Fokus på kundnytta

I Volvo Connect finns grundläggande tjänster som rapporter, fordonsstatus i realtid, körbeteende, en rad verkstadstjänster och dessutom Volvos unika Zone Management där operatören aktivt kan begränsa hastigheten för bussen eller låta hybridbussar köra på enbart el.

Varningar, notiser, rapporter, position och händelsehistorik finns alltid tillgängligt – även på mobila enheter. Med bara några klick kan data i en översiktlig rapport spåras tillbaka till en specifik händelse, eller visa på trender i historiken, som underlag för fortsatt analys.

Öppen arkitektur och integration

Volvo Connect är en framtidssäkrad portal, byggd för att utvecklas. Nya tjänster och funktioner kommer att läggas till kontinuerligt, och integration med kundernas befintliga infrastruktur är en viktig del.
”Vi är övertygade om att utvecklingssamarbeten, med kunder och med tredjepartsutvecklare, är den bästa vägen framåt”, säger Dan Pettersson.

Lanseringen av Volvo Connect kommer i en tid när transportnäringen är i omvandling. Elektrifiering, uppkopplade tjänster och krav på hållbara lösningar förändrar hela spelplanen.

Anna Westerberg, VD på Volvo Bussar, summerar:

”Att lansera Volvo Connect är ett viktigt strategiskt steg. Det är en förflyttning i riktning mot tätare, smartare samarbetsformer och partnerskap med våra kunder”.
 

Mer information om Volvo Connect

Se det globala lanseringseventet
 

För mer information, kontakta: 
Joakim Kenndal, Presschef, Volvo Bussar,
telefon: +46 739 02 51 50 eller email: joakim.kenndal@volvo.com