Volvo Buses

SVERIGE

Volvos energilöfte förenklade övergången till elbussar

År 2035 ska all kollektivtrafik i Jönköping köras på förnybara bränslen. Med implementeringen av 50 nya Volvo 7900 Electric Articulated har staden tagit ett stort kliv mot det målet. En viktig faktor är det betryggande löftet att bussarna har tillräcklig energimängd för säker och framgångsrik drift.
En röd Volvo 7900 Electric Articulated på en bro
Volvos elektriska ledbussar i Jönköping har ett tillgängligt energilöfte baserat på en detaljerad analys av rutterna.

Med sitt strategiska läge mitt i södra Sverige har Jönköping blivit en viktig regional hub. Staden har runt 140 000 invånare och prognoserna visar att befolkningen kommer att fortsätta öka.

 

Om vi inte uppfyller vårt löfte är det upp till oss att byta ut batterier eller hitta en annan lösning.

–  Jönköping växer väldigt snabbt och staden har stora planer på förtätning, säger Charles Tholin, affärsutvecklare på Jönköpings Länstrafik (JLT). Vi måste därför satsa på kollektivtrafiken och uppmuntra fler att välja bussen framför bilen. I takt med att staden växer måste vi också ta hänsyn till buller och trängsel och minska våra koldioxidutsläpp för att erbjuda en hållbar kollektivtrafik.

I satsningen på fossilfri kollektivtrafik ingår elva laddstationer som är placerade runt om i staden.

Fossilfri bussflotta

JLT ansvarar för kollektivtrafiken i hela länet – alltifrån stadsbussarna i Jönköping till regionaltåg och regionbussar. I regionen finns totalt 4 200 hållplatser och varje dag reser cirka 80 000 personer med länstrafiken. JLT:s verksamhet genomsyras av ett stort hållbarhetsfokus och de senaste åren har man gjort stora investeringar i alternativa drivmedel och ny teknik. I juli 2021 sattes 50 Volvo 7900 Electric Articulated i trafik på stadens fyra stombusslinjer.   

– Det är första gången vi sätter så många elektriska bussar i trafik och det är väldigt spännande för oss att få vara med i den här övergången, säger Andreas Ehrenborg, logistikdirektör på Vy Buss. När vi vann upphandlingen var det med skräckblandad förtjusning. När du går in i ett sådant här kontrakt, vet du inte exakt hur det kommer att gå och om du har förberett dig tillräckligt. Men allt har gått väldigt bra.

I satsningen på elektriska bussar ingår också elva laddstationer på hållplatser runt om i stan. De har byggts av Jönköpings stad och Jönköping Energi.

"I stort sett all vår busstrafik är nu helt fossilfri" säger Charles Tholin på Jönköpings Länstrafik (JLT).

Garanterad batterikapacitet

Under upphandlingsprocessen fick Vy Buss stöd av Volvo Bussar som de sedan länge har ett nära samarbete med. Som ett första steg gjordes en detaljerad analys av JLT:s rutter och kravställningar för att definiera den optimala batterikapaciteten och placeringen av laddstationer.

En annan viktig fråga när man arbetar med ny teknik är tillförlitlighet.

– Vi erbjuder våra kunder vad kallar för "tillgängligt energilöfte". Det innebär att vi garanterar ett visst antal kilowattimmar under en viss period baserat på de ruttanalyser som gjorts, säger Jonas Pettersson på Volvo Bussar. Det ger kunden en trygghet att de kan köra sin trafik som planerat. Om vi inte håller vad vi lovat, är det upp till oss att byta ut batterier eller hitta en annan lösning.

De här bussarna måste kunna köra i åtminstone tio år, så det räcker inte att bara titta på första året.

För Vy Buss hade energilöftet stor betydelse för hur det slutgiltiga anbudet till JLT såg ut.

– Om Volvo Bussar till exempel bara hade erbjudit en garanti på två år på batterierna, kanske vi hade valt en annan lösning, med fler fordon. Det hade varit dyrare och då kanske vi inte hade vunnit upphandlingen, säger Andreas Ehrenborg.  De här bussarna måste kunna köra i minst tio år så det räcker inte att bara titta på första året. Du måste ha förtroende för dina leverantörer och det har vi definitivt för Volvo Bussar.Jönköpings Länstrafik (JLT)

JLT bedriver och utvecklar kollektivtrafiken i Jönköpings län. Förutom Jönköping finns ytterligare 13 kommuner i länet. Verksamheten består av stadsbussar, regionbussar och regionaltåg. Runt 80 000 personer reser med JLT varje dag.

Vy Buss

Vy buss kör busstrafik på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheter runt om i Sverige, samt expresslinjer som flygbussar. Cirka 35 miljoner resor görs med Vy Buss varje år. Företaget ägs av Vygruppen, en av Nordens största transportkoncerner.