Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar vinner UITP “Climate and Health Award”

Volvo Bussar får det prestigefyllda branschpriset för sin lyckade implementering av det elektriska bussystemet i Göteborg. Priset lyfter både fram de positiva miljöeffekter som systemet haft för staden och Volvo Bussars ledande kompetens och erfarenhet av att implementera kompletta transportlösningar för elektriska bussar.
Branschpriset delades ut till Volvo Bussar som ett erkännande för den framgångsrika elektromobilitetslösningen i Göteborg.
Volvo Buses tog emot "Climate and Health award" på UITP konferensen i Dubai den sjätte februari.

International Association of Public Transport (UITP) Awards uppmärksammar de två senaste årens mest ambitiösa och innovativa kollektivtrafikprojekt i städer och regioner över hela världen. 2021 års prisutdelning ägde rum i Dubai den 6 februari 2022.

”Vi är väldigt glada över att vårt elektromobilitetsprojekt i Göteborg vinner detta viktiga pris,” säger Ulf Magnusson, SVP Europe på Volvo Bussar. ”Att elektrifiera 35 procent av en stads bussflotta över en natt kräver omfattande planering, nära samarbeten med partners och expertis. Projektet är en del av vårt arbete för en tyst, ren och hållbar kollektivtrafik som hjälper till att skapa städer med nollutsläpp över hela världen.”

”UITP Awards uppmärksammar de mest ambitiösa och banbrytande projekten runt om i världen. Volvo Bussar och leveransen till Göteborg överträffade förväntningarna inom alla kriterier som vi hade satt upp,” säger Mohamed Mezghani, generalsekreterare för UITP. ”Vi ansåg att projektet utmärkte sig när det gäller att förbättra livskvaliteten i städer över hela världen genom att lyfta fram kollektivtrafik som en ryggrad i urban och lokal mobilitet. Projektet lyckades göra detta på ett innovativt sätt som våra kollegor i branschen kan ta efter. Vi gratulerar Volvo Bussar och är väldigt stolta över att ge dem ett pris från UITP.”

I leveransen till Göteborg ingick 145 Volvo 7900 Electric Articulated och laddinfrastruktur. Ett nära samarbete med Västtrafik och bussoperatören Transdev var avgörande för att projektet skulle lyckas. För att få en sömlös övergång implementerades hela elektromobilitetssystemet och bussflottan över en natt.

Miljövinsterna har varit stora. Beräkningar visar att koldioxidutsläppen i stadstrafiken minskat med tio procent jämfört med de tidigare fordonen, som även de kördes på förnybara bränslen. Kväveoxidutsläppen har nästan halverats och partiklarna har minskat med nästan 20 procent.

Volvo Bussars gedigna erfarenhet och kompetens inom elektromobilitetslösningar har förstärkts av elchassit Volvo BZL som nyligen lanserades globalt. Det är en solid plattform som kommer att skynda på övergången till hållbar och effektiv kollektivtrafik runt om i världen.
 

Om UITP
UITP (Union Internationale des Transports Publics) är en organisation som jobbar för hållbar mobilitet i städer. UITP grundades 1885 och är det enda globala nätverket som samlar alla intressenter och hållbara transportsätt inom kollektivtrafiken.
 

Göteborg
7 februari 2022

För ytterligare information, kontakta: Joakim Kenndal, Presschef vid Volvo Bussar, telefon: +46 739 02 51 50 eller e-post: joakim.kenndal@volvo.com.