Volvo Buses

SVERIGE

Global undersökning visar att 65 % planerar att resa med turistbuss det närmaste året

En global undersökning som Volvo Bussar genomfört visar att allt fler vill åka turistbuss igen. Bland de marknader som ingick i undersökningen visar passagerare i Latinamerika och södra Europa störst intresset för turistbussresor, medan i norra Europa är något mer tveksamma. Totalt anger 65 % av respondenterna i undersökningen att de planerar en resa med turistbuss det närmaste året.

”Undersökningen bekräftar bilden vi får i samtal med bussoperatörer över hela världen. Folk vill resa med turistbuss igen, efterfrågan ökar och vi tror är att bussresorna når normala nivåer om ungefär ett år. Det är glädjande att människor fortfarande vill upptäcka nya platser och ha kontakt genom bussresor,” säger Karl Johansson, affärsutvecklare på Volvo Bussar.

 

Volvo Bussars undersökning om resande med turistbuss omfattar 9 000 passagerare i nio länder över hela världen. Undersökningen har gett värdefulla insikter om trender i resande som Volvo delar med hela branschen. Insikter om passagerarnas behov och preferenser är självklart även en affärsfördel. Så vad irriterar busspassagerare? När blir de nöjda och vilka krav har de? Det och mycket annat är vad undersökningen ger information om.

Yngre generationer är villiga att betala för wi-fi

Detta är den andra rapporten från Volvo Bussar; den första gjordes 2018. I år visar undersökningen att det finns ett ökat intresse för att få mer information om bussen innan resenärerna bokar sina biljetter och att de gärna vill ha möjlighet till individuella val. Passagerare också mer villiga att betala extra för tilläggstjänster. Att alltid vara online och ha snabbt wi-fi ombord är också viktigt. Den yngre generationen är mest villiga att betala extra för det och de förväntar sig konstant internetuppkoppling. Oavsett ursprungsland svarar 75 % av passagerarna mellan 18 och 29 år att de är villiga att betala extra för tilläggstjänster och 90 % av dem uttrycker behov av wi-fi på bussen.

Nytt säkerhetsbeteende efter pandemin

En annan trend är att säkerhet blivit en allt viktigare faktor. Bussresenärer är intresserade av information om hur säker bussen är redan innan de bokar resan, men det är lika viktigt att de känner sig trygga under själva resan.

”Säkra och trygga bussar har alltid varit viktigt för resenärer, men nu handlar säkerhet också om luftfilter och tillgång till handsprit. Förändringen är en konsekvens av pandemin,” säger Karl Johansson. ”Glädjande nog, med tanke på säkerheten, så använder fler säkerhetsbälte. Nu svarar 72 % av busspassagerarna att de sitter fastspända på resan, det är en ökning från 66 % i förra undersökningen. Det är inte tillräckligt – speciellt i södra Europa skulle vi vilja se att bältesanvändandet ökar."

Denn fullständiga rapporten ”Volvo Buses Insight Report 2022” finns att ladda ned på https://www.volvobuses.com/en/news-stories/insights/volvo-coach-insights-report-2022.html

Göteborg

22 September 2022

För ytterligare information, kontakta
Joakim Kenndal, Presschef, Volvo Bussar, tel: +46 739 02 51 50 eller email: joakim.kenndal@volvo.com.

Volvo Buses is one of the world’s leading providers of sustainable people transport solutions. The offer includes premium city and intercity buses, coaches, and bus chassis as well as services for increased productivity, uptime and safety. Volvo Buses has sales in 85 countries and a global service network with more than 1,500 dealerships and workshops. Volvo Buses is part of Volvo Group, one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses and construction equipment as well as drive systems for marine and industrial applications. Volvo Group also provides complete financing solutions. For more information visit http://www.volvobuses.com